Blog o bábätkách

Vývin reči u detí: kedy je potrebný logopéd?

Odkiaľ môžete vedieť, že vaše dieťa napreduje správnym tempom vo vývine reči? Kedy začne dieťa rozprávať, aké vývinové štádiá reči dokážete rozoznať? Míľniky na ceste reči.

Prvé slová bábätka sú hudbou pre uši rodičov. Ale odkiaľ môžete viete, že rečový a jazykový vývin bábätka sú na správnej ceste? Hoci sa každé dieťa učí rozprávať vlastným tempom, niektoré všeobecné míľniky môžu slúžiť ako usmernenie pri posudzovaní.

Kedy začne bábätko rozprávať?

Bábätká zvyčajne začínajú rozprávať vo veku 9 až 14 mesiacov, vtedy sa snažia vyjadrovať zmysluplnými slovami. Dojčatá sa začínajú učiť rozprávať už po narodení, najmä pozorovaním a počúvaním a neskôr napodobňovaním svojich rodičov a ľudí okolo nich.

Od bľabotana cez džavotanie až po kombináciu samohlások a spoluhlások, ako sú vokály, môže tón detského hlasu a verbálne experimentovanie znieť rozkošne, no tieto „slová“ zatiaľ v skutočnosti nedávajú žiadny zmysel. Ak však budete pozorne sledovať, jedného dňa možno budete počuť prvé skutočné slovo, ktoré bude mať skutočný význam.

vývoj reči bábätka

Ako môžete pomôcť bábätku vo vývine reči?

Najlepší spôsob, ako môžete pomôcť bábätku povedať prvé slová, je ak sa s ním budete veľa rozprávať. Porozprávajte mu svoj deň, hovorte o tom, čo práve robíte, počas obliekania, varenie večere alebo pri prechádzke po ulici! Pýtajte sa a počúvajte, keď odpovedá! Keď bábätko rozpráva, usmievajte sa, nadviažte očný kontakt! Vaša pozornosť ho povzbudí a bude vzrušene skúšať znova a znova.

Ďalšie spôsoby, ako motivovať svoje bábätko:

 • Hovorte pomaly a jasne a sústreďte sa na každé slovo. Vyhnite sa bľabotaniu, pretože chcete svojho drobca naučiť správnu výslovnosť a formuláciu!
 • Riekanky a pesničky pre deti budú pre vás dobrým kamarátom, pretože drobec sa pomocou nich učí ľahšie vďaka rytmu.
 • Napriek tomu, že vás už pravdepodobne unavuje neustále všetko opakovať, v skutočnosti to pomáha vášmu dieťaťu pochopiť, čo jednotlivé slová znamenajú.

Vývinové štádia reči u detí

Míľniky vývinového štádia reči u detí označujú rôzne štádiá vývinu reči, ktoré sú predpokladom toho, že bábätko dokáže vytvárať, počuť a ​​rozumieť zvukom a slovám. To znamená, že nervový systém musí byť dostatočne vyvinutý, aby sa bábätko naučilo rozprávať, okrem toho však musia byť neporušené aj rečové orgány, zrak a sluch.

prvé slová bábätka

Vývin reči do veku 1 roka

Bábätká zvyčajne vyslovia svoje prvé slovo okolo veku 1 roka, no u každého dieťaťa je to individuálne. Niektoré úplne zdravé deti nevyslovia rozoznateľné slovo až do veku 18 mesiacov, zatiaľ čo iné začnú komunikovať so slovami podobnými slabikám už vo veku 7 mesiacov.

Bľabotanie

Okrem plaču je bľabotanie prvým experimentom so zvukom a zvyčajne sa objavuje vo veku od šiestich do ôsmich týždňov. Podstatou bľabotanie je nácvik samostatných zvukov, no bábätká vo veku 8-15 týždňov už vedia prejavovať emócie rôznymi zvukmi.

Hrkútanie

Väčšinou okolo veku 16. týždňa sa bábätká začínajú smiať, chichotať ako odpoveď na nové zážitky, ktoré sa k nim každý deň dostávajú a prinášajú im radosť.

Džavotanie

Džavotanie znamená používanie slabík ako „bababa“, ktoré sa opakujú znova a znova bez akéhokoľvek konkrétneho významu a možno ich v porovnaní s hrkútaním rozdeliť na zvuky reči. Tento proces zvyčajne začína vo veku 6 až 9 mesiacov.

Rozumenie slovu „nie” 

Bábätko už rozumie slovu „nie“ vo veku 6. a 11. mesiacov a našťastie poslúchne a prestane robiť to, čo práve robí.

Prvé slovo

Kým dieťa dovŕši svoj prvý rok, pravdepodobne povie svoje prvé slovo, a možno nie jedno, ale dokonca viac.

Poslúchanie príkazov

Kým drobec dovŕší jeden rok, už by mal vedieť poslúchať príkazy, ak sú jednoduché a jasné. Zároveň v ňom rastie túžba vyjadrovať sa, preto rád napodobňuje aj slová.

Tvorba slov ešte nie je dokonalá

Spoluhlásky vytvorené pomocou pier, ako napríklad „m“, „b“ alebo „p“, sa tvoria ľahšie, takže dieťa povie najskôr „ma-ma“ ako „o-ci“, pretože zvuk vznikajúci podnebím je náročnejšia úloha.

Priemerný vývin reči vo veku 1-2 rokov

Hoci nič vzrušujúcejšieho nie je, než vyslovenie prvého slova, sledovanie vývinu reči dieťaťa môže byť v tomto období veľmi zábavné. Môžete sa hrať množstvo hier, pomocou ktorých sa bábätko učí slová. Aj vy lepšie spoznáte drobca, čo vám veľa vecí uľahčí. Deti sú veľmi hrdé na to, čo sa v tomto období naučia, a tešia sa z toho, že môžu skúšať nové slová. Ak sa s malou ratolesťou často rozprávate a pravidelne jej čítate od veku niekoľkých mesiacov rozprávky, výrazne to pomôže rozvoju reči.

Vo veku 18 mesiacov už pravdepodobne dieťa:

 • rozpoznáva mená ľudí, predmetov a častí tela, ktoré ste ho predtým naučili;
 • je schopné poslúchnuť jednoduché príkazy sprevádzané gestami;
 • a vyslovuje približne 10-20 slov.

Vo veku 24 mesiacov už pravdepodobne dieťa:

 • používa aj jednoduché výrazy;
 • kladie jedno alebo dvojslovné otázky, ako napríklad „ideme tata?“;
 • poslúchne jednoduchým príkazom a otázkam;
 • a vyslovuje približne 50 a viac slov.

vývin reči dieťaťa

Znaky oneskoreného vývinu reči

Oneskorený vývin reči znamená, že dieťa nedosahuje vekový priemer z hľadiska schopnosti rozprávať. Ak bábätko nedosiahne určitý míľnik v danom intervale, netreba z danej situácie vyvodiť dlhodobé závery, určite sa však oplatí vyhľadať odborníka a vyžiadať si jeho názor, pričom treba klásť dôraz aj rozvoj vášho drobca aj  doma. Pri závažnejšom rečovom probléme už nehovoríme o oneskorení, ale o narušenom vývine reči (dysfázia).

Ak spozorujete u svojho dieťaťa niektorý z nasledujúcich príznakov, oplatí sa navštíviť pediatra:

 • Vo veku 12 mesiacov vydáva len niekoľko hlasov;
 • Vo veku 15 mesiacov nevyslovuje jednoduché slabiky ako „ma-ma“ alebo „pa-pa“.
 • Vo veku 18 mesiacov nerozumie slovu „nie“.

Oneskorený vývin reči sa v niektorých prípadoch objavuje len v menšej miere a dá sa vyriešiť aj pomocou zvýšenej pozornosti rodičov. V ostatných prípadoch môže dieťaťu prospieť „práca“ s logopédom.

Čo môže stáť v pozadí oneskorého vývinu reči?

Osvojenie si reči často sťažuje strata sluchu alebo iné problémy so sluchom, ktoré sa môžu vyvinúť nielen pri narodení, ale aj v dojčenskom a ranom detstve.

Porucha autistického spektra môže taktiež spôsobiť oneskorenie vo vývoji v sociálnej alebo rečovej oblasti. Každopádne sa porozprávať so svojím pediatrom, ak vaše dieťa do 9 mesiacov nereaguje na svoje meno alebo s vami neudržiava očný kontakt, ak s ním hovoríte!

Foto: www.shutterstock.com