Ušné teplomery

Pomoc pri výbere
Pomoc pri výbere

Ušný teplomer: dotknite sa vnútornej strany ušnice dieťaťa.

Čas merania: niekoľko sekúnd, napájané z batérie, niektoré modely disponiujú aj integrovanou pamäťou.