Blog o bábätkách

Test teplomerov - Všetko o teplomeroch

Nikdy nemôžete vedieť, kedy bude mať vaše dieťa horúčku. Na meranie teploty budete potrebovať spoľahlivý teplomer. Aký teplomer však stojí za to kúpiť?

Bez ohľadu na to, ako veľmi naše deti ochraňujeme, nie vždy sa im choroby vyhýbajú. A choroby sú často sprevádzané horúčkou. Bežnou praxou je okamžité začatie zmierňovania horúčky. Ale robíme dobre? Čo robiť, ak má dieťa horúčku? Je potrebné zmierňovanie horúčky? S čím meriame horúčku? Aký je najlepší teplomer?

O horúčke a jej zmierňovaní

Početné lekárske výskumy ukázali, že horúčka je zásadne prospešná. Horúčka sama o sebe nie je choroba. Horúčka je reakciou ľudského tela na chorobu. Znamenie, že naše telo pracuje proti tejto chorobe. Keď začnete so zmierňovaním horúčky, potlačujete tento prirodzený obranný proces. Preto by ste mali zvážiť, kedy sa pustiť do zmierňovnia horúčky a kedy nechať dieťa „v horúčke“. Kedy však vôbec môžeme hovoriť o horúčke?

 • 36 - 37 °C: normálna telesná teplota
 • 37 - 38 °C: zvýšenie teploty
 • 38 - 39 °C: mierna horúčka
 • 39-40,5 °C: vysoká horúčka
 • nad 40,5 °C: veľmi vysoká horúčka

Horúčka je telesná teplota vyššia ako 38 °C. Do nižšej hodnoty môžeme hovoriť iba iba zvýšení teploty.

teplomer

Vedeli ste, že? Teplota meraná v uchu, ústach, konečníku je vyššia ako teplota tela nameraná v podpazuší, takže po meraní v uchu, ústach alebo konečníku by sa od nameranej hodnoty mala odpočítať 0,5 °C, aby sa na základe vyššie uvedenej stupnice stanovila horúčka.

Je dôležité mať na pamäti, že závažnosť choroby sa nedá jednoznačne odvodiť iba z výšky telesnej teploty. Závažnejšie ochorenie môže byť spojené s nižšou horúčkou, zatiaľ čo menej závažné ochorenie môže byť sprevádzané veľmi vysokou horúčkou.

Môže byť horúčka nebezpečná?


Je horúčka nebezpečná? Aj keď horúčka je vo väčšine prípadov zásadne užitočný obranný mechanizmus, existujú zriedkavé a do očí bijúce prípady, keď môže byť horúčka nebezpečná. Ide o nasledujúce situácie:

 • Mozgové centrum zodpovedné za termoreguláciu tela je poškodené. Napríklad v prípade hypoxie alebo nedávneho traumatického poškodenia mozgu.
 • U plodov v poslednom trimestri a u novorodencov.
 • V dôsledku ťažkého srdcového ochorenia nie je srdce schopné dosiahnuť zvýšenú funkciu srdca.
 • Pri dedičných poruchách srdcového elektrického systému.

V týchto prípadoch potrebné, čo najskôr aplikovať znižovanie horúčky a okamžite vyhľadať lekára! V iných prípadoch je však rozhodujúce blaho dieťaťa. Na základe nálady dieťaťa sa môžete rozhodnúť, či je potrebné znižovanie horúčky alebo nie.

Priebeh horúčky

Priebeh horúčky má 4 štádia: teplota sa ešte nemení, vzostup teploty, vrchol, ústup. Ukázalo sa tiež, že normálny priebeh horúčky chráni pred opakujúcimi sa infekciami a následnými alergiami. Preto je dôležité zasiahnuť v priebehu horúčky iba tak, aby nebol narušený priebeh cyklickej horúčky.

Spoľahlivé teplomery

Aby ste sa mohli rozhodnúť, či má dieťa horúčku alebo nie, budete potrebovať spoľahlivý teplomer. Slovo spoľahlivé nie je náhoda! Existujú rôzne teplomery, ktoré sú určené na meranie telesnej teploty rôznymi spôsobmi. Aj keď výrobcovia jeden po druhom oceňujú svoj vlastný produkt a nastavujú ho ako najlepší a najpresnejší teplomer, v praxi má každý typ svoje výhody a nevýhody. Tentokrát vám chceme pomôcť pri orientovaní sa v bludisku teplomerov.

Typy teplomerov

Klasický ortuťový teplomer

Určite si na tieto teplomery pamätáte ešte z vlastného detstva. Jedná sa o klasický, sklenený teplomer, ktorý meria teplotu tela pomocou ortuti. Na základe nariadenia Európskej únie sa tento typ teplomeru už nemôže uvádzať na trh od roku 2009. Takže v obchodoch ani lekárňach už nie je dostupný, môžete ho nájsť iba vo svojich domácich zásobách. Ak nájdete taký teplomer doma, odporúčame vám ho nepoužiť, pretože zakázanie nebolo náhodné. Náhodné zlomenie je veľmi škodlivé pre vás a vaše dieťa.

Za zákazom zakazovania používania ortuťových teplomerov boli zdravotné dôvody. Obsah ortuti v teplomere je pre ľudské telo toxický. Ak dôjde k náhodnému zlomeniu takého teplomeru, uvoľnia sa toxické pary ortuti.

Klasický teplomer bez ortuti

Klasický teplomer bez ortuti, ako naznačuje jeho názov, je klasický iba svojou formou. Vyzerajú rovnako ako staré typy teplomerov, ale na rozdiel od nich sa už teplota nemeria pomocou ortuti, ale s iným materiálom, ako je zliatina gália a cínu alebo farebný, zvyčajne červený alebo modrý alkohol. Jeho mechanizmus pôsobenia je založený na tepelnej rozťažnosti.

Tieto teplomery sú tiež vyrobené zo skla, takže je potrebné venovať pozornosť krehkosti. Nemajú digitálny displej, telesná teplota sa musí odčítať z stupnice a po použití sa musí rovnako pretrepať. Teplomery bez ortuti sú tiež spoľahlivé z hľadiska presnosti, ale tu sa musí brať do úvahy aj dlhší proces merania teploty.

S klasickým teplomerom bez ortuti je možné merať telesnú teplotu v ústach a podpazuší.

Klasické digitálne teplomery

Samotný pojem digitálne teplomery je pomerne široký, pretože zahŕňa všetky teplomery, ktoré digitálne ukazuje telesnú teplotu. Z tohto dôvodu mu bol pridelený ešte prívlastok klasický. Tento prívlastok klasický sa v tomto prípade vzťahuje na tvar teplomeru. Tento typ takmer úplne nasleduje formu teplomerov obsahujúcich ortuť alebo teplomerov bze ortuti.

Digitálny teplomer

Používanie digitálneho teplomeru je veľmi jednoduché: počas merania ho držte pevne na jednom mieste a počkajte, kým sa meranie nedokončí. Nameranú telesnú teplotu je možné odčítať z displeja. Prečo je tento typ taký obľúbený:

 • Nie sú vyrobené zo skla, takže sú menej krehké.
 • Niektoré modely už majú funkciu rýchleho merania, takže výsledok môžete dostať už až 10 - 20 sekúnd. Toto je obzvlášť užitočná funkcia pre deti, ktoré sa neustále vrtia.
 • K dispozícii je aj v pevných a flexibilných verziách. Flexibilné prevedie sa odporúča najmä pre deti, ktorým meriate telesnú teplotu v konečníku. Pri bábätkách si vyberte digitálny teplomer s flexibilním zakončením.
 • Pri niektorých modeloch si môžete uložiť predchádzajúce výsledky merania do pamäte.
 • Pri niektorých modeloch po dokončení merania zaznie zvukový signál.

S klasickým digitálnym teplomerom je možné merať telesnú teplotu v ústach, podpazuší a konečníku.

Ušný teplomer

Ušný teplomer je tiež digitálny teplomer, pretože má digitálneho ukazovateľa nameranej telesnej teploty, ale stále sa zásadne líši vo svojej činnosti a vzhľade od klasických digitálnych teplomerov uvedených vyššie. S ušným teplomerom môžete merať teplotu tela v uchu. Princíp činnosti je založený na detekcii infračerveného žiarenia. Ušný bubienok má veľmi bohatú vaskulárnu sieť a vyžaruje infračervené žiarenie. Zakončenie ušného teplomera je vhodný na detekciu infračerveného žiarenia, preto sa tiež nazývajú ako infračervené teplomery. Ušný teplomer odvodzuje telesnú teplotu z pomeru zložiek infračerveného žiarenia.

Ušný teplomer

Mnoho ľudí uprednostňuje tento typ, pretože poskytuje rýchle meranie a je to relatívne vhodné riešenie na meranie horúčky. Horúčka sa u detí môže merať aj počas spánku, takže ńie je potrebné prebúdzať spiace dieťa. Zvyčajne majú integrovanú pamäť, v ktorej sú uložené predchádzajúce výsledky merania a na ukončenie merania upozorňuje zvukový signál. Tí, ktorí stále nemajú radi ušný teplomer, majú tendenciu uvádzať ako dôvod nepresnosť ušných teplomerov.

Je pravda, že meranie pomocou ušného teplomeru má svoje vlastné pravidlá a existujú faktory, ktoré môžu ovplyvniť výsledok merania, presnosť merania. Napríklad v prípade ušných infekcií alebo nadmerného ušného mazu nevykazuje skutočne presnú hodnotu. U detí mladších ako šesť mesiacov sa neodporúča na meranie horúčky, pretože ich ušné kanály sú stále príliš úzke na ušný teplomer.

Ušný teplomer dokáže merať iba telesnú teplotu v uchu.

Detské nálepky na čelo s ukazovateľom teploty

Nálepka na čelo s ukazovateľom teploty je štítok na meranie teploty na čele, ktorý ukazuje zmenu telesnej teploty. Krátko po aplikácii sa zmení farba nálepky. Na určenie telesnej teploty je potrebné porovnať zmenenú farbu s farebnou stupnicou horúčky. Hoci ide o veľmi pohodlné riešenie, neudáva skutočne skutočne presné výsledky.

Nálepku na čelo s ukazovateľom teploty je možné použiť iba na meranie telesnej teploty na čele.

Čelový teplomer

V súvislosti so súčasnou epidémiou COVID-19 sme mohli vidieť používanie čelového teplomera v mnohých správach. Tieto zariadenia merajú telesnú teplotu na čele bez kontaktu. Čelové teplomery detegujú infračervené žiarenie vyžarované telom, preto sa bežne nazývajú infračervené teplomery.

Čelové teplomery sú veľmi populárne, vďaka rýchlemu a pohodlnému meraniu. Zvyčajne majú integrovanú pamäť, v ktorej sú uložené predchádzajúce výsledky merania a na ukončenie merania upozorňuje zvukový signál

Aj pri čelných teplomeroch teplomer sú faktory, ktoré môžu ovplyvniť výsledok merania. Takýmto rušivým faktorom pri meraní teploty môže byť typ pokožky, pot, dilatáciu kožných ciev, kolísanie vonkajšej teploty vzduchu.

S čelovým teplomerom je možné meranie telesnej teploty iba na čele.

+1 Cumlík s teplomerom

Ako ďalšiu kategóriu je vhodné uviesť cumlík s teplomerom ako možnosť na určenie telesnej teploty. Podľa definície je tento druh riešenia na meranie horúčky skôr skutočnou alternatívou iba pre bábätká, ktoré i tak používajú cumlík, Na druhej strane bábätká sa zvyčajne pridržiavajú cumlíku, na ktorí si už zvykli, takže nemusia akceptovať iný typ cumlíka.

Cumlík s teplomerom

Beurer BY 20 cumlík s teplomerom

Cumlík s teplomerom je vhodný iba na meranie teploty v ústach a meranie teploty trvá asi 3 minúty.

Porovnávacia tabuľka teplomerov

Ako správne merať horúčku

Správna technika merania horúčky je prinajmenšom rovnako dôležitá ako spoľahlivý teplomer. Nesprávne zmeraná horúčka vedie k nepresnosti. Preto je lepšie vedieť, čomu venovať pozornosť pri meraní teploty na rôznych miestach, aby ste získali čo najpresnejšie výsledky.

Meranie teploty v konečníku

Meranie v konečníku poskytuje najpresnejšie výsledky. Prečo? Pretože skutočná teplota tela zodpovedá centrálnej teplote, známej tiež ako teplota jadra, nameranej v konečníku. Namiesto pevných teplomerov môžete zvoliť flexibilný teplomer na meranie v konečníku. Pred meraním teplomerom nakrémujte, aby sa znížili nepríjemnosti pri meraní. Teplomer zasunutý do konečníka do hĺbky asi 1,5 cm, nikdy nie hlbšie!

Vedel ste že? Odborníci odporúčajú meranie horúčky v konečníku u detí do 1 roka, vo veku od 1 do 3 rokov meranie horúčky v konečníku alebo podpazuší, u detí starších ako 3 roky meranie horúčky v podpazuší.

Meranie teploty v podpazuší

Najbežnejším spôsobom merania horúčky je meranie v podpazuší. Digitálne teplomery, s ktorými sa dá merať aj v podpazuší, sú v zásade kalibrované na telesnú teploty nameranú v podpazuší. Na dosiahnutie správneho spôsobu merania je potrebné pritlačiť teplomer v podpazuší k telu. Na dosiahnutie presnej hodnoty musí byť teplomer počas merania udržiavaný na jednom mieste. Pre deti to nie je ľahká úloha, preto sa oplatí zvoliť teplomer, ktorý má funkciu rýchleho merania, vďaka ktorému je možné skrátiť takmer 10 minútový čas merania na 20-30 sekúnd.

Tip: Počas merania by ste mali mať pod rodičovským dozorom, aby bol teplomer počas merania v správnej polohe.

meranie horúčky

Meranie teploty v ústach

Hoci je meranie teploty v ústach zaužívaný termín, v skutočnosti ide o meranie teploty pod jazykom. Preto je nesprávné merať horúčku spôsobom, že vložíte teplomer do úst. Správnou metódou merania je umiestniť teplomer do boku pod jazyk na vnútornú časť zubnej lišty. záujme dosiahnutia presných výsledkov merania sa neodporúča jesť a piť studené alebo horúce 10 minút pred meraním!

U detí sa meria teploty v ústach neodporúča, pretože môže zahryznúť do teplomera.

Meranie teploty v uchu

Prvým a najdôležitejším pravidlom je používať na tento účel výhradne ušný teplomer! Bežný teplomer (ortuťový teplomer, teplomer bez ortuti, digitálny teplomer) môže poškodiť ušný bubienok alebo zvukovod. Ušný teplomer by sa mal používať pri vyrovnanom ušnom kanáliku a jemným potiahnutím ucha dozadu. Pred použitím si prečítajte pokyny výrobcu a pri meraní teploty postupujte na základe týchto pokynov.

Hoci je používanie ušného teplomera mimoriadne pohodlné, nemožno ho použiť vo všetkých prípadoch, pretože vo výsledku sú určité nepresnosti. Napríklad v prípade nadmerne mastného ucha, spánku na uchu, zápalu zvukovodu alebo zápalu stredného ucha, bude mať hodnotu vyššiu ako skutočná telesná teplota, pretože tieto faktory spôsobujú nahromadenie tepla v uchu.

Ak chcete každopádne merať teplotu v uchu, mali by ste zmerať telesnú teplotu v oboch ušiach a brať do úvahy nameranú hodnotu, ktorá je vyššia.

bezdotykový teplomer


Meranie teploty na čele

Presnosť merania teploty na čele do značnej miery závisí od metódy merania teploty. Závisí od výrobcu, ako je potrebné vykonávať meranie teploty pomocou rôznych čelných teplomerov. Z tohto dôvodu určite stojí za prečítanie návod na obsluhu teplomera a prísne dodržiavanie merania. Najčastejšie chyby pri meraní čelným teplomerom

 • Teplomer držíte od čelá v nesprávnej vzdialenosti.
 • Teplomer nedržíte dostatočne dlho na čele.
 • Meranie horúčky zahajujete príliš skoro po zapnutí teplomera.

Môže sa merať iba na neporušenej pokožke; čelný teplomer by sa nemal používať na mokrej, spotenej, poranenej alebo zapálenej pokožke, pretože výsledok merania bude skreslený.

Teplomer v domácej lekárničke

Každý túži, aby bolo jeho dieťa zdravé. No každopádne sa oplatí pripraviť na prípadné ochorenie. Choroby sú často sprevádzané horúčkou, preto je dôležité mať doma v domácej lekárničke spoľahlivý teplomer. Keď vezmete svoje dieťa k pediatrovi, určite sa vás opýta, či malo dieťa horúčku? Aká vysoká bola horúčka? Na tieto otázky môžete poskytnúť presnú odpoveď, iba ak máte doma spoľahlivý teplomer.

Súvisiace produkty: 

Foto: www.shutterstock.com