Blog o bábätkách

Test detských autosedačiek - ktorá je najlepšia?

Test detských autosedačiek hodnotí detské autosedačky na základe niekoľkých kritérií. Test ADAC je skvelým sprievodcom pri určovaní, ktorá detská autosedačka je tá najlepšia v roku 2022.

Doprava na cestách sa výrazne zvýšila a okrem množstva nákladných vozidiel je značný aj počet osobných áut. Opatrná a obozretná jazda je dôležitá nielen pre dodržiavanie dopravných predpisov, ale predovšetkým v záujme ochrany rodiny a vlastného života. Aj napriek dodržiavaniu bezpečnostných predpisov môže dôjsť k problému. V takomto prípade môže detská autosedačka dokonca zachrániť život! Ktorá detská autosedačka je najlepšia v roku 2022? Aké pravidlá budú platiť pre používanie detských autosedačiek v roku 2022?

Test detských autosedačiek ADAC

V detských predajniach alebo pri prehľadávaní na internete môžete nájsť obrovské množstvo detských autosedačiek. Výber je mimoriadne široký, preto nebude odpoveď na otázku rodičov: „Akú detskú autosedačku si mám kúpiť,” vôbec jednoduchá. Bez vedomostí nie je jednoduché určiť, ktorá detská autosedačka je bezpečná, pohodlná a samozrejme ktorá je najlepšia pre naše bábätko/dieťa. Našťastie sú k dispozícii rôzne medzinárodné testy detských autosedačiek. Najznámejším testom detských sedačiek je test ADAC, ktorý vychádza každý rok na jar a jeseň.

Akú detskú autosedačku si vybrať?

(Foto: www.shutterstock.com) 

Kritériá na testovanie detských autosedačiek ADAC

Čo je to ADAC? ADAC je skratka pre Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, nemecký automobilový klub založený v roku 1903. ADAC je však oveľa viac ako automobilový klub. Rok čo rok testujú autá, pneumatiky a detské autosedačky.

Testované rámy detských autosedačiek ADAC sú poskytované pri nárazových testoch. Štúdie sa zameriavajú na účinky nielen čelných nárazov, ale aj bočných nárazov. Dôsledky čelného nárazu sa skúmajú pri rýchlosti 64 km/h a bočného nárazu pri rýchlosti 50 km/h. Na testy sa od roku 2020 používa Volkswagen Polo VI, do ktorého sa pripevní testovaná autosedačka a následne sa do sedačky posadia figuríny rôznych výšok a hmotností.

Test detských autosedačiek ADAC skúma a klasifikuje detské sedačky na základe niekoľkých kritérií:

 • Bezpečnosť: Tento aspekt si vyžaduje najmenej vysvetlenia. V prípade testu detských autosedačiek je zrejmé, že sa skúma ich bezpečnosť. Test skúma stabilitu, bezpečnostný pás a tiež to, ako chráni hlavičku dieťaťa.
 • Použiteľnosť: tento aspekt už nemusí byť zrejmý. Tu nemyslíme na to, ako môže dieťa autosedačku používať, ale na to, ako ľahko môže rodič autosedačku používať, aké ľahké môže byť napríklad vložiť ju a zaistiť v aute alebo ju len vybrať a preložiť do iného auta.
 • Ergonómia: nielen pri dlhých cestách, ale aj pri každodennom používaní je veľmi dôležité, nakoľko je autosedačka pohodlná. Väčšina detí neobľubuje cestovanie v autosedačke, pretože mu bráni vo voľnom pohybe. A keď je ešte k tomu detská autosedačka aj nepohodlná, stane sa cesta úplnou nočnou morou. No nielen pre dieťa, ale aj pre vás.
 • Zdraviu škodlivé látky: Od roku 2011 test ADAC skúma aj obsah škodlivých látok v detských autosedačkách. Príklady takýchto škodlivých chemikálií sú polycyklické aromatické uhľovodíky, ftaláty, fenoly, retardéry horenia, zlúčeniny cínu, zlúčeniny AZO, ťažké kovy. Zlou správou je, že tieto chemikálie, ktoré sú škodlivé pre ľudské telo, sa môžu dostať do tela dieťaťa pri kontakte s pokožkou.
 • Čistiteľnosť: Keďže sa detská autosedačka v dôsledku používania prirodzene zašpiní, otázka nakoľko je autosedačka čistiteľná na mieste. Odnímateľný, umývateľný materiál a v akej miere sa dajú z poťahu vyprať škvrny.

V testoch sú detské autosedačky hodnotené na základe všetkých piatich kritérií, hodnotenia sú: vynikajúce, dobré, priemerné, uspokojivé a neuspokojivé. Napokon vážením bodov získaných v piatich testovacích kritérií sa získa celkový počet bodov, ktorý udáva hodnotenie detskej autosedačky ADAC:

0,6 - 1,5 bodov: vynikajúce
1,6 - 2,5 bodov: dobré
2,6 - 3,5 bodov: priemerné
3,6 - 4,5 bodov: uspokojivé
nad 4,6 bodov: neuspokojivé

Testy detských autosedačiek ADAC sa stali také rozšírené a populárne, pretože majú prísnejší súbor požiadaviek na testy autosedačiek ako príslušné normy Európskej únie, ktoré sú inak platné.

Výsledky testov detských autosedačiek ADAC v roku 2022

Trh s detskými sedačkami je mimoriadne rozmanitý, takže sa samozrejme nedá očakávať, že ADAC otestuje každý jeden model. Každý rok sa vyberie niekoľko detských autosedačiek, ktoré prechádzajú prísnymi testami, a výsledky týchto testov sa zverejňujú.

Na jar roku 2022 ADAC vykonal testy na 30 detských autosedačkách. Jedným z aspektov pri výbere detskej autosedačky, ktoré sa majú testovať, je prítomnosť výrobcu na trhu, ale berú sa do ohľadu aj inovácie. Prax ukazuje, že inovácie môžu dokonca spôsobiť problémy s bezpečnosťou, takže ich testovanie je prvoradé.

ADAC klasifikuje detské sedačky v testoch do 5 rôznych skupín podľa veku

 • detské autosedačky použiteľné do veku 1 roka
 • detské autosedačky použiteľné do veku 1,5 roka
 • detské autosedačky použiteľné do veku 4 rokov
 • detské autosedačky použiteľné do veku 7 rokov
 • detské autosedačky použiteľné do veku 12 rokov.

Aj keď sú tieto kategórie uvedené na základe veku, pre nárazové skúšky sa samozrejme použili figuríny rôznych hmotností a výšok, na základe čoho sa skúmala bezpečnosť detských sedačiek.

test detských autosedačiek

Zdroj: Test destských autosedačiek ADAC 2022

Zdroj: Test destských autosedačiek ADAC 2022

Detské autosedačky použiteľné do veku 1 roka

Z testovaných autosedačiek v kategórii detských autosedačiek do veku 1 roka, sú 2 kombinácie detských autosedačiek (detská autosedačka Maxi-Cosi CabrioFix a verzia s podstavcom) dostupné v ponuke Brendon. Najlepšie hodnotené detské autosedačky v tejto kategórii získali hodnotenie 1.7 bodov. Najlepšie hodnotenie si získala detská autosedačka Maxi-Cosi CabrioFix i-Size a samostatne dokúpiteľný podstavec Maxi-Cosi CabrioFix i-Size Base. Táto detská autosedačka získala najlepšie, vynikajúce hodnotenie z hľadiska bezpečnosti vo verzii bez podstavci aj vo verzii s podstavcom.

Maxi-Cosi CabrioFix i-Size

Súvisiace produkty:

Detské autosedačky použiteľné do veku 1,5 roka

V kategórii detských autosedačiek pre deti do 1,5 roka, sú v ponuke Brendon dostupné 2 kombinácie detských autosedačiek (detská autosedačka Cybes Aton B2 i-Size a verzia s podstavcom). Najlepšia detská autosedačka v tejto katerógií je Cybex Aton B2 i-Size  a samostatne dokúpiteľný podstavec Cybex Base One, získala celkové hodnotenie 1.7. Obe testované verzie testovanej detskej sedačky Cybex Aton B2 i-Size, isofixy (model s podstavcom) a model pripútateľný bežným bezpečnostným pásom dopadli dobre aj z hľadiska hodnotenia bezpečnosti.

Celkovo získala v teste dobré hodnotenie aj detská autosedačka Peg Perego Primo Viaggio SLK, ktorá bude v ponuke Brendon dostupná v druhej polovici tohto roka.

Súvisiace produkty:

Detské autosedačky použiteľné do veku 4 rokov

Z kategórie detských autosedačiek pre deti do 4 rokov sú dostupné v ponuke Brendon 3 kombinácie detských autosedačiek, ktoré získali celkovo dobré hodnotenie. Najlepší výsledok (hodnotenie 2.1 bodov) získala detská autosedačka Maxi-Cosi Mica Pro Eco i-Size a detská autosedačka Maxi-Cosi Pearl 360 s podstavcom FamilyFix 360 Base. Obe detské autosedačky má prevedenie isofix. Britax Römer Dualfix 3 i-Size a podstavec Flex Base iSense získalo celkové hodnotenie 2.4.

Britax Römer Dualfix 3 i-Size

Súvisiace produkty:

Detské autosedačky použiteľné do veku 7 rokov

V kategórii detských autosedačiek do veku 7 rokov je testovaná 1 kombinácia detskej autosedačky, ktorá je dostupná aj v ponuke Brendon. Ide o Cybex Anoris T i-Size, ktorá získala celkovo výborné hodnotenie. Výborné hodnotenie získala aj z bezpečnostného hľadiska (1.2). Je to dôležité aj preto, že táto detská autosedačka je výsledkom technologickej inovácie.

Revolučná technológia airbagov integrovaná do štítu Cybex Anoris T i-Size poskytuje bezkonkurenčnú ochranu za okamih, keď to najviac potrebujete. V prípade čelného nárazu sa airbag nafúkne v priebehu jednej sekundy a ochráni hlavičku, krk a telo dieťaťa skôr, ako ho zasiahne sila nárazu. Airbag vytvára okolo štítu tvar C, ktorý je navrhnutý tak, aby zastavil pohyb tela dopredu, znížil tlak na brucho a bezpečne udržal dieťa v autosedačke.

Cybex Anoris T

Súvisiace produkty:


Detské autosedačky použiteľné do veku 12 rokov

Spomedzi testovaných autosedačiek v kategórii detských autosedačiek do veku 12 rokov je celkovo 1 kombinácia detskej autosedačky dostupná aj v ponuke Brendon. Ide o Britax Römer Kidfix M i-Size. Táto detská autosedačka získala celkovo hodnotenie 2.0, čo je v tejto kategórií najlepšie hodnotenie.

Britax Römer Kidfix M

Súvisiace produkty:

Tu nájdete súhrn detských autosedačiek, ktoré dosiahli v teste ADAC na jar 2022 celkový výsledok výborný a dobrý, a dajú sa nájsť v ponuke Brendon.


Ktorá detská autosedačka je najlepšia v roku 2022?

Aj keď testy detských sedačiek ADAC neskúmajú všetky detské autosedačky zakúpené v obchode, sú pre rodičov stále veľmi dôležitým záchytným bodom. Na jednej strane je možné študovať nielen výsledky testov prebiehajúcich v tomto roku. Rovnako užitočné sú aj testy z minulých rokov. Koniec koncov, ADAC sa tiež usiluje zmeniť metodiku testovania nanajvýš, keď je to nevyhnutne potrebné. Výsledky predchádzajúcich testov sú teda rovnako smerodajné ako výsledky najaktuálneho testu detských autosedačiek v roku 2022.

bezpečnostný pás pre deti

Teraz v roku 2022 poskytnú testy ADAC v roku 2021 rovnako dobrý základ pre odpoveď na otázku „ktorú detskú sedačku si mám kúpiť“ ako testy ADAC 2020 alebo dokonca testy ADAC 2019 atď. Môžete mať istotu, že detská autosedačka, ktorú ADAC ohodnotil ako dobrú a označil ako bezpečnú, je skutočne bezpečná, a nejde len o pekné slová výrobcu.

Celkovo na základe trendov výroby, vývoja a modelov testovaných v posledných rokoch sa ponuka detských autosedačiek čoraz viac posúva smerom k štandardu i-Size. V ponuke Brendon nájdete už aj základné kúsky v kategórií detské autosedačky i-Size.

Ako pomoc sme pre vás zhromaždili detské autosedačky dostupné v Brendon, ktoré dostali počas doterajších ADAC testov hodnotenie vynikajúce alebo dobré. 
Detské autosedačky s hodnotením vynikajúce aleno dobré v ponuke Brendon.

Výber najlepšej detskej autosedačky

Výsledky testov detských autosedačiek nepochybne poskytujú vynikajúci východiskový bod pre výber autosedačky, avšak to samotné nestačí na výber najlepšej detskej autosedačky pre dieťa. Preto je dobré mať jasno vo vlastnostiach detských autosedačiek.

Poďme sa v krátkosti pozrieť na to, na či treba brať ohľad pri výbere detskej autosedačky:

 • Veľkosť detskej autosedačky: Detská autosedačka môže plniť iba svoju funkciu, teda chrániť dieťa pred možným zranením, ak má detská autosedačka správnu veľkosť (výška a hmotnosť). Ak je detská autosedačka príliš veľká, nemôže dieťa dostatočne chrániť, pretože dieťa z nej môže pri zrážke vypadnúť a ak je príliš tesná, môže byť veľmi nepríjemná až nebezpečná.
 • Priestorové požiadavky detských autosedačiek: Súčasťou pozorovania v nárazových testoch je to, ako stabilne drží autosedačka na mieste počas kolízie. Pretože zvyčajne kupujeme detskú autosedačku do auta, ktoré už máme, stojí sa za to pozrieť na to, ako sa detská sedačka hodí do sedadla auta. Ak detská autosedačka visí zo sedadla auta, nemusí byť dostatočne stabilná, takže sa môže pri kolízií ľahko hýbať. Aj šírka detskej autosedačky je z hľadiska priestorových požiadaviek veľmi dôležitá. Jedna alebo dve detské autosedačky sa ešte ľahko zmestia na zadné sedadlá, ale ak potrebujete tri detské autosedačky je veľmi dôležitá ich veľkosť. Dôležitý môže byť aj 1 centimeter.
 • Používanie bezpečnostného pásu: Aj keď to nie je vlastnosť detskej autosedačky, je to dôležité kritérium. V autách sú bezpečnostné pásy rôznych dĺžok a pripevnenie detských autosedačiek sa líši na základe výrobcu. Pred zakúpením detskej sedačky sa uistite, či má vaše auto dostatočne dlhý bezpečnostný pás na zaistenie autosedačky.
 • Upevnenie detskej autosedačky: V dnešných autách je takmer bez výnimky za sedadlami pevný kotviaci bod, takže tieto vozidlá už môžu byť vybavené detskými sedačkami isofix. Staršie autá však nemusia mať takéto ukotvenie, takže v nich je možné používať iba detskú autosedačku, ktorá nemá isofix, ale je možné ich zaistiť bezpečnostným pásom automobilu podľa pokynov výrobcu.
 • Smer detskej autosedačky: K dispozícii sú detské autosedačky, najmä pre malé deti, ktoré je možné inštalovať v smere jazdy alebo v proti smere. Keďže deti ešte nemajú také silné svaly a kosti, stojí za to zvoliť pre ne tento typ. Väčšie detské autosedačky sa dajú obvykle pripevniť iba v smere jazdy.
 • Poťah detskej autosedačky: Hoci môže byť dôležitá aj farba, dôležitá je predovšetkým kvalita poťahu. V letných dňoch môže zle vetraný poťah dieťaťu cestu veľmi znepríjemniť. Potí sa, je mu teplo. Je dôležité, aby ste si vybrali dobre vetraný poťah, a aby sa dal čo najjednoduchšie vyčistiť.

Ak máte tiež otázku, „ako si vybrať detskú autosedačku“, a chcete sa dozvedieť ešte viac o detských sedačkách, aké kritériá brať do úvahy, ako nájsť najlepšiu detskú autosedačku pre potreby vás a vášho dieťaťa, tak si prečítajte náš podrobný článok: Ako si vybrať detskú autosedačku?

Detská autosedačka môže zachrániť život!

Neponáhľajte sa s výberom detskej autosedačky, preštudujte si výsledky testov a dôkladne zvážte všetky aspekty. Nezabudnite, že detská autosedačka môže zachrániť život! Odhadnite, čo je pre vaše dieťa a vás najdôležitejšie, a na základe týchto kritérií budete vedieť, ktorá je najlepšia detská autosedačka v roku 2022.

Súvisiace produkty:

(Foto: www.shutterstock.com)