Blog o bábätkách

Takto sa zvláda obdobie vzdoru!

Obdobie vzdoru je úplne normálny jav, ktorý sa zvyčajne vyskytuje vo veku 2-3 rokov dieťaťa. Zvládnuť obdobie vzdoru je pre rodičov pomerne stresujúce.

Obdobie vzdoru je pre väčšinu rodičov nočnou morou. Je to obdobie, ktoré si vyžaduje veľa trpezlivosti a porozumenia. Keďže sa mu nemôžete vyhnúť, je lepšie sa naň pripraviť a naučiť sa, ako čeliť výbuchom zlosti, pretože vaše dieťa skôr či neskôr do tohto obdobia vstúpi.

Čo je obdobie vzdoru?

Poznáte situáciu, keď si pri nakupovaní všimnete, že mamička vedie tvrdý boj so svojím dieťaťom, ktoré reve a hádže sa o zem? Alebo, keď na ulici uvidíte plačúce dieťa, ktoré sa jeho otec márne snaží uspokojiť?

obdobie vzdoru

Obdobie vzdoru nie je ojedinelým javom. Toto obdobie nastane v živote každého dieťaťa, u niektorých trvá dlhšie, u iných kratšie, u niektorých prebieha intenzívnejšie, u iných miernejšie.

Ako rodič, najmä ako prvorodič, je úplne normálne, že sa bojíte, čo bude, ak sa ocitnete vo vyššie popísanej situácií. Aby ste sa s obdobím vzdoru, ktoré je spojené aj s výbuchmi hnevu, vyrovnali a porozumeli mu, je potrebné vedieť, že v základe ide o prirodzený jav. Toto obdobie je dôležitou etapou v intelektuálnom vývoji malých detí.

Po narodení prechádza vaše dieťa obrovskou vývojovou cestou. Pokiaľ je reč o vývoji detí vo veku niekoľkých mesiacov alebo 1-2 rokov, zvyčajne prichádzajú do úvahy slová ako telesná hmotnosť, dĺžka tela a pohybový vývoj. Rozvoju osobnosti sa zvyčajne nevenuje toľko pozornosti, hoci aj v tejto oblasti nastávajú veľké zmeny, preto by sme na to nemali zabúdať.

Obdobie vzdoru napríklad súvisí práve s rozvojom osobnosti. Pretože zrovna v tomto období si dieťa uvedomuje, že je samostatnou osobnosťou, ktorá má vlastnú vôľu. To je prepojené so silnou túžbou po nezávislosti. Preto je dôležité, aby ste sa zaoberali aj duchovnými príčinami výbuchu zlosti!

Začiatok a koniec obdobia vzdoru 

Je veľmi zriedkavé, aby si rodičia kládli otázku, kedy sa začína obdobie vzdoru. Jedine možno vtedy, keď sa snažia zistiť, či nie je za neobvyklým správaním dieťaťa práve vzdor. Na druhej strane je zo strany rodičov oveľa bežnejšia otázka, kedy sa obdobie vzdoru skončí.

Obdobie vzdoru sa začína vo veku 2-3 rokov, ale môže sa vyskytnúť ešte skôr, aj u dieťaťa vo veku približne jedného roka. Začiatok obdobia vzdoru preto nie je striktne viazaný na určitý vek, závisí väčšinou od dieťaťa. 

Len čo ako rodič zažijete prvé situácie spojené s obdobím vzdoru, určite sa budete tešiť na jeho koniec. Dobrou správou je, že toto obdobie netrvá večne, ale po čase sa skončí. Zlou správou je, že to nie je otázka dní či týždňov. Nie je možné presne povedať, ako dlho potrvá toto obdobie, pretože každé dieťa je iné. U každého dieťaťa má iný priebeh a intenzitu. Ale pripravte sa, že môže trvať aj roky, kým už dieťa nebude preukazovať žiadne známky vzdorovitého a tvrdohlavého správania.

Čo spôsobuje obdobie vzdoru? 

Ako už bolo spomenuté, začiatok obdobia vzdoru je spojený s rozvojom osobnosti dieťaťa. Je to sprievodný jav uvedomenia si vlastnej nezávislej vôle a vedomia. Problém je v tom, že počas tohto obdobia emočný vývoj dieťaťa ešte nedosiahol taký stupeň, aby ho dieťa dokázalo zvládnuť správne.

Nemá ešte nástroje, pomocou ktorých by vedelo potlačiť svoju frustráciu. Ani rečové schopnosti 2-2,5 ročného dieťaťa nie sú natoľko vyvinuté, aby bolo schopné vyjadriť slovami, ktoré už pozná, čo práve cíti a čo prežíva.

vzdor

Ako rodič nesiete veľkú zodpovednosť za to, ako postupujete počas obdobia vzdoru svojho dieťaťa, akým príkladom mu idete. Na konci to budú tieto skúsenosti, pomocou ktorých sa naučí narábať s rôznymi emocionálnymi stavmi. Do takej miery ako je toto obdobie nielen pre rodičov namáhavé, je aj smerodajné z hľadiska emocionálneho vývoja dieťaťa.

Charakteristiky obdobia vzdoru

Aké sú príznaky obdobia vzdoru? Za zmienku stoja dve typické vlastnosti:

  • frustrácia a
  • výbuch zlosti.

Tieto dve vlastnosti sú navzájom úzko prepojené, pretože nahromadená frustrácia z dieťaťa typicky prepukne v podobe hnevu.

Počas obdobia vzdoru je charakteristické, že úplne obyčajná situácia môže u dieťaťa spôsobiť frustráciu, ktorá potom vedie k výbuchu zlosti. Ak dieťa zistí, že nemôže presadiť svoju vôľu, okamžite to začne byť preň frustrujúce. Keďže nemá nástroje na to, aby hnev utlmilo, odbúralo, výbuchu zlosti sa v podstate nedá vyhnúť. A výbuch zlosti nikomu nie je potrebné predstavovať. V takom čase dieťa zúri, je úplne bez seba, prepne sa do režimu, kedy „ani nevidí, ani nepočuje“ a je veľmi ťažké ho upokojiť aj pre najbližších. Niet divu, že sa rodičia týchto situácií boja.

Riešenie obdobia vzdoru

Obdobie vzdoru je nepochybne jedným z najťažších období rodičovstva a vyžaduje si nekonečnú trpezlivosť. Ak úplne nepripravene narazíte na hystériu charakteristickú počas obdobia vzdoru, určite to zostane veľmi nepríjemnou spomienkou.

materstvo

Preto je lepšie pripraviť sa v dostatočnom časovom predstihu na zvládnutie výbuchu zlosti, ktoré sa v tomto období často vyskytuje. Najlepšie, čo môžete urobiť počas obdobia vzdoru je, ak sa vopred vybavíte rôznymi nástrojmi, ktoré vám pomôžu vyriešiť hystériu. Tu sú niektoré z nich:

Dôslednosť

Dôslednosť je jednou z najdôležitejších vecí, ktorú treba dodržiavať, a to nielen počas obdobia vzdoru, ale aj v iných oblastiach rodičovstva. Deti neustále stavajú rodičov do situácií, kedy musia ako rodičia nejako reagovať.

V takom prípade je veľmi dôležitá dôslednosť - to znamená, že reagujete na rovnaké situácie rovnakým spôsobom, keď sa správate podľa rovnakých zásad, čo je mimoriadne dôležité.

Ak nebudete dôslední, vytvorí to pre dieťa neistú situáciu, nebude vedieť, kde je hranica, nebude vedieť rozlišovať medzi dobrým a zlým. Rovnako musíte byť počas obdobia vzdoru dôslední, ak niečo nedovolíte, ak sa niečo nesmie, tak to nedovoľte ani v inej situácií! 

Je nesmierne dôležité, aby ste neboli dôsledné iba vy, ale musí byť dôsledný aj váš partner, inak sa ľahko rozdelia role „dobrého policajta, zlého policajta“. Ako rodičia musíte pri zvládaní vzdoru a hystérie vystupovať a konať rovnako, pretože tým vytvoríte pre dieťa jasnú situáciu.

Kto je šéf? 

Počas obdobia vzdoru je jednou z najväčších chýb, ktorej sa môžete dopustiť, je dovoliť dieťaťu robiť počas výbuchu zlosti čokoľvek, len aby s hystériou prestalo. V zdravom vzťahu rodiča a dieťaťa musí byť rodič „šéfom“.

hystéria u detí

S dieťaťom môžete zaobchádzať rovnocenne, ale je dôležité, aby ste mali rozhodujúce slovo. Tieto dve veci sa navzájom nevylučujú!

Existuje veľa vecí, o ktorých sa dieťa nedokáže samé rozhodnúť, že jednoducho nevie, čo je pre neho dobré. Jednoduchým príkladom je napríklad čistenie zubov. Deti nemajú vždy chuť umývať si zúbky a keby bolo na nich, veru by to niekedy vynechali, aj keď je pravidelná starostlivosť o chrup veľmi dôležitá. A ako rodič je vašou prácou nepovoliť určité veci v najlepšom záujme dieťaťa, aj keď to chce.

Priorizujte! 

Ako už bolo spomenuté, je dôležité neustupovať dieťaťu vo všetkom, ale ani to na druhej strane neprehnať! Musíte byť schopní vytýčiť si prority, pretože obdobie vzdoru vás dostane do mnohých konfliktných situácií a nie je dobré pre vás ani pre vaše dieťa, ak každá prerastie do výbuchu hnevu.

Aj keď každá situácia ovplyvňuje dieťa emocionálne rovnako, ale ako rodič môžete zvážiť, ktoré sú tie situácie, pri ktorých môžete upustiť a v ktorých by ste nemali.

Pre ľahšie pochopenie je jednoduchým príkladom ranné obliekanie. V zime v mínusoch dieťa nemôže ísť von bez bundy, z toho logicky nemôžete upustiť, aj keď si nechce obliecť bundu. Avšak nezáleží na tom, či má na sebe modré alebo zelené ponožky. Ak ste mu prichystali zelené ponožky, ale ono si chce obliecť modré, môžete to pokojne dovoliť. Týmto ste sa na jednej strane vyhli možnému výbuchu zlosti a na druhej strane sa aj dieťa cíti lepšie, pretože mohlo o niečom rozhodnúť.

Odpútanie pozornosti

Akonáhle prepukne hystéria, je veľmi ťažké sa s tým vyrovnať, pretože potom už nebude ani počuť, čo hovoríte, márne sa ho budete snažiť upokojiť slovami. V takýchto situáciách však môže pomôcť rozptýlenie.

Cieľom je vytrhnúť ho zo situácie, v ktorom sa stalo frustrovaným, a v ktorom uvoľnilo svoj hnev. Začnite hovoriť na úplne inú tému! Otázky typu „Vieš, že ...“ vždy prídu vhod. Napríklad, ak máte malého chlapca milujúceho žraloky, opýtajte sa ho na niečo o žralokoch, buď na niečo, na čo pozná odpoveď, alebo mu môžete povedať niečo nové. Ale aj vety začínajúce sa „Pamätáš si ešte ...“ sú tiež dobrým rozptýlením. Priveďte jeho myšlienky na krásnu spomienku, opýtajte sa ho na ňu! To mu pomôže upokojiť sa.

Ak vás práve nenapadajú žiadne otázky, jednoducho predstierajte, že ste videli niečo zaujímavé: „Videl si tú malú veveričku, ktorá behá po strome?“ Ak budete mať šťastie, potom vaše dieťa, zabudnúc na všetku trpkosť, bude úplne pohletene hľadať tú malú veveričku na strome a ani si nevšimne, že sa medzitým pekne upokojilo.

Ak slová nepomáhajú, môžete skúsiť zmeniť miesto. Doslova ho vytrhnite z prostredia! Ak ste doma, choďte s ním do inej miestnosti a ak ste v obchode, choďte odtiaľ preč! Zmena prostredia je tiež istou formou odvádzania pozornosti.

Komunikácia

Odvrátenie pozornosti je veľmi užitočné, ale  tento prístup vyrieši problémy iba krátkodobo. Ak chcete, aby sa vaše dieťa z týchto situácií poučilo a naučilo sa zvládať emočné výkyvy, odvrátenie pozornosti nestačí, najmä nie u väčších detí! 

problémy s dieťaťom

U menších detí to je taktiež dôležité, ale ešte dôležitejšie je pre staršie deti hovoriť o tom, čo sa stalo. Diskutujte o tom, čo v ňom spôsobilo frustráciu a čo počas nej cítilo. Povedzte mu, čo s týmto správaním nie je v poriadku a samozrejme mu do ruky vložte riešenie. Vysvetlite mu, že čo môže urobiť nabudúce, keď sa bude cítiť v podobnej situácii.

V mnohom vám môže pomôcť, ak sa ho budete pýtať na to, čo ho trápi, a ak nenájde slová, pokúste sa mu pomôcť a spoločne prídite na to, čo ho mohlo frustrovať. Vety, ktoré sa začínajú spôsobom „Problém je v tom, že…“ a „Som smutný, pretože ...“, sú v takýchto situáciách užitočné, preto stojí za to predstaviť ich aj tým najmenším. Časom pekne zapadnú do ich slovnej zásoby a budú sa vedieť ľahšie vyjadrovať.

Nenechávajte dieťa samé! 

V prípade výbuchu zlosti by človek najradšej utiekol na druhý koniec sveta a v žiadnom prípade nezostal vedľa vreštiaceho dieťaťa. Pritom najlepšie urobíte, ak zostanete pri ňom nielen fyzicky, ale aj emocionálne. Samozrejme počas hysterčenia je prítomné aj úplné odmietnutie zo strany dieťaťa, ktoré od seba doslova odstrčí rodiča, takže sa k nemu musíte približovať veľmi citlivo.

Vo veľkej miere záleží aj na vyjadrení duchovnej podpory. Je dôležité, aby dieťa vedelo, že ak potrebujete pomoc pri upokojení, ste tam, môže sa na vás spoľahnúť, môže sa k vám pritúliť.

Niektoré deti sa dokážu upokojiť len keď sú samé, preto potrebujú samotu. To však neznamená, že ho bez slova necháte samého. V takýchto prípadoch mu vždy povedzte, že ak sa chce upokojiť samé, má na to možnosť, ale dajte mu najavo, že ste pri ňom ako jeho podpora. (Samozrejme sledujeme dieťa zo správnej vzdialenosti.)

V žiadnom prípade ho však nenechávajte osamote bez slova v tomto frustrovanom stave.

Humor

V mnohých oblastiach rodičovstva využijete výhody humoru. Šteklenie, šaškovanie pomáha zabudnúť na boľavé rany, ale dá sa využiť aj na liečbu hystérie.

Sila humoru je mimoriadne silná, pretože dieťa počas hysterického šoku vonkoncom neočakáva, že vy budete reagovať humorom. Čo je skvelý spôsob, ako ho prekvapiť, vďaka čomu zabudne na dôvod hystérie.

Východisko z obdobia vzdoru

Riešenie obdobia vzdoru je pre rodičov mimoriadne stresujúcou úlohou. Pri už i tak stresujúcom každodennom živote, únave, nie je ťažké stratiť trpezlivosť. Musíme sa však snažiť pristupovať k výbuchom hnevu dieťaťa trpezlivo a s porozumením, pretože práve to dieťa potrebuje. Takto vidí pozitívny príklad, z ktorého sa môže učiť, ktorý môže postupne začleniť do formovania svojej vlastnej osobnosti.

Ale nemusíme si klamať! Nebude to fungovať vždy, budú situácie, kedy nebudete reagovať ako z učebnice. Hlavným cieľom počas riešenia vzdoru je, aby pomerne tvrdohlavé dieťa videlo väčšinou dobrý príklad, hoci aj rodičia niekedy stratia hlavu.

Určite si mnohokrát položíte otázku, kedy obdobie vzdoru skončí, ale nenechajte sa odradiť, toto obdobie nebude trvať večne, raz príde jeho koniec! Hysterické dieťa nemusí byť zlé dieťa, jednoducho prežíva veľmi ťažké obdobie, v ktorom potrebuje vašu podporu a prítomnosť.

Súvisiace produkty: