Stiahnutie produktu z predaja

August 2020

Stiahnutie produktu z predaja

Vážení zákazníci!

Touto cestou vás informujeme, že rámy detských kočíkov Thule Sleek vyrobené od mája 2018 do septembra 2019 výrobca z bezpečnostných dôvodov stiahol z obehu.

V spoločnosti Thule sa venuje osobitná pozornosť zabezpečeniu súladu výrobkov s bezpečnostnými predpismi a všetkými ostatnými záväznými normami. V prípade kočíkov uvedených nižšie sa zistilo riziko, že sa rukoväť potenciálne odpojí od rámu. Preto všetkých žiadame, aby v záujme bezpečnosti detí okamžite prestali používať označe zariadenia.

Ktorých výrobkov sa odvolanie týka?

Modely: Thule Sleek, Thule Sleek with Basinett

Výrobné čísla: 11000009, 11000006, 11000007, 11000010, 11000008, 11000004, 11000001, 11000002, 11000005, 11000003

Ako môžete skontrolovať, či sa na Vami zakúpený kočík vzťahuje odvolanie?

Skontrolujte štítok produktu, ktorý sa nachádza na spodnej časti rámu kočíka v blízkosti košíka (pozrite si vzor). Na tomto štítku nájdete aj výrobný kód a dátum výroby (s ozn. rok / mesiac). Ak spadá dátum výroby medzi máj 2018 a september 2019 a výrobný kód je rovnaký ako vo vyššie uvedenom zozname, musí sa vymeniť rám výrobku.

Výnimkou sú kočíky, na ráme ktorých nájdete nálepku QC 2020. V takom prípade je produkt skontrolovaný a je možné ho bezpečne používať ďalej.

Ako môžete produkt vrátiť a vymeniť?

  1. Na rozhraní webovej stránke Thule môžete uviesť, že chcete vymeniť zakúpený produkt: https://www.thule.com/en-hu/product-recall/recallthulesleek
  2. Uveďte výrobné číslo nachádzajúce sa na ráme kočíka, respektíve svoje meno a doručovaciu adresu.
  3. Thule vám pošle bezchybný rám kočíka Sleek.
  4. Starý rám môžete vrátiť v krabici nového rámu. V balení nájdete predplatenú prepravnú etiketu, takže vám nebudeme účtovať žiadne poplatky navyše.

Ďalšie informácie:

https://www.thule.com/en-hu/product-recall/recallthulesleek 

Za pochopenie ďakujeme!

Predajňa pre bábätká Brendon


Júl 2020

Vážení zákázníci!

Touto cestou Vás informujeme o úradnom stiahnutí produktu - zvlhčovač vzduchu VIVAMAX GYVH19, z predaja.

Prevedenie zvlhčovača vzduchu je pre deti atraktívny, takže ho môžu deti považovať za hračku. Zariadenie však môže počas hry spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Pri bežnom správaní používateľov predstavuje predvídateľné používanie elektrických spotrebičov pre domácnosť vážne riziko zásahu elektrickým prúdom. Vzhľadom na uvedené skutočnosti Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya (Hlavné oddelenie Okresného úradu Veszprém) nariadil stiahnutie výrobku z predaja.

Ak ste si zakúpili tento produkt, vráťte ho spolu s dokladom o kúpe do našej predajne, kde vám bude vrátená kúpna cenu.

Ďalšie informácie:

Značka: Vivamax
Model: GYVH19 Frog SK
Kód produktu: 375674
ID modelu: 145372

Za pochopenie ďakujeme!

Predajňa pre bábätká Brendon