Blog o bábätkách

Priebeh a ťažkosti pri adaptácii detí na škôlku

Nástup do materskej školy je dôležitým medzníkom v živote dieťaťa i rodiča. Adaptácia na materskú školu neprebieha vždy hladko, niekedy sprevádzajú určité ťažkosti spojené s odlúčením..

Adaptácia detí na škôlku je veľkým míľnikom v živote každej rodiny. Pokiaľ dieťa predtým nenavštevovalo jasle, nástup do materskej školy vytvára úplne novú situáciu pre dieťa aj pre rodičov. Nepochybne je to veľká skúška pre dieťa aj rodiča, na ktorú sa nezaškodí včas pripraviť. Aký je však proces adaptácie v materskej škole? Kedy môžeme hovoriť o úspešnej adaptácii? Aké sú problémy a ťažkosti s adaptáciou na škôlku? V tomto článku sa vám pokúsime pomôcť, aby adaptácia vášho dieťaťa na škôlku prebehla čo najhladšie.

Plánovanie adaptácie dieťaťa na materskú školu

V prípade budúcich škôlkarov začína obdobie škôlky adaptáciou. Záleží na samotnej inštitúcii, aký je ich edukačný plán, teda aký je priebeh adaptácie. Je však isté, že dôležitosť adaptácie je nespochybniteľná.

adaptácia v škôlke

Jednou z dôležitých otázok pri plánovaní adaptácie na škôlku je, či dieťa pred nástupom do škôlky navštevovalo jasle. Ak ich navštevovalo, adaptácia bude pre dieťa pravdepodobne jednoduchšia, ako keď do jaslí nechodilo. Je pravdepodobné, že dieťaťu bude postačovať krátky čas na to, aby si na škôlku zvyklo, pretože už nie je pre neho novinkou, že je časť dňa mimo svojich rodičov a starajú sa o neho iní. Avšak samozrejme, tento fakt by nemal podceňovať dôležitosť adaptácie. Prechod z jaslí do škôlky je tiež veľkým krokom, a hoci je pre dieťa známe, že je ďaleko od rodičov, predsa sa ocitá v úplne novej situácii.Noví kamaráti, noví učitelia v materskej škole, nové prostredie a samozrejme nové pravidlá. Preto je potrebné dbať na proces adaptácie dieťaťa.

Ak vaše dieťa predtým nenavštevovalo jasle, nástup do materskej školy bude veľkou zmenou pre vás oboch. Na odlúčenie, ktoré je spojené s nástupom do materskej školy, je potrebné dieťa duševne pripraviť už pred samotnou adaptáciou. Najmä preto, že ​​úspech adaptácie je čiastočne vo vašich rukách. Vaše dieťa bude sledovať každú vašu vibráciu a porozumie tomu, ako sa správate, ako sa cítite. Ak sa ako rodič nedokážete od svojho dieťaťa odlúčiť, vaše dieťa to pocíti. Váš vlastný strach a obavy sa takpovediac prelepia na vaše dieťa, a preto môže po nástupe do škôlky pociťovať úzkosť a nedôveru.

Priebeh adaptácie dieťaťa na škôlku

V prvom rade nezabúdajte, že každé dieťa je iné! Niektorí si na novú situáciu zvyknú veľmi rýchlo a zmeny, ktoré prichádzajú s predškolským vekom si ani nevšimnú, zatiaľ u ostatných to ide pomalšie a ťažšie. Nebojte sa, každé dieťa si skôr alebo neskôr zvykne na materskú školu a novú životnú situáciu!

Hoci sa nový školský rok v škôlke začína 2. septembra, neznamená to, že začínajú v tomto období s adaptáciou všetky deti. Pretože je dôležité, aby sa pedagógovia mohli novému škôlkarovi dostatočne venovať, adaptácia sa nedeje naraz. Adaptácii sú zvyčajne venované mesiace september a október. Adaptácia vášho dieťaťa v škôlke sa môže začať už v septembri, ale môže to byť až o niekoľko týždňov neskôr, v októbri. Ak sa musíte vrátiť do práce už v septembri, oplatí sa materskú školu informovať, že chcete, aby adaptácia prebehla čo najskôr.

Pre adaptáciu na škôlku sú typické dva rôzne názory:

  • Podľa jedného je cieľom zvyknúť si na škôlku čo najskôr, teda ju nenaťahovať, ak je to možné. V tomto prípade sa rodič na adaptácii na škôlku zúčastňuje len minimálne.
  • Druhý názor je časovo tolerantnejší, skôr postupný spôsob návyku a je do značnej miery založený na prítomnosti rodiča. Pointa je, že počas zvykania si na škôlku je jeden rodič príromný vedľa dieťaťa ako istý bod a postupne ho nahrádza učiteľka materskej školy. Rodič a dieťa sa zúčastňujú aktivít materskej školy spoločne, spoločne spoznávajú ostatné deti, nové prostredie, nové pravidlá a samozrejme aj s učiteľkami materskej školy. Rodič sa pri tom hrá s dieťaťom a učiteľka si k dieťaťu postupne vytvára vzťah. V prvých dňoch strávi rodič a dieťa v škôlke len niekoľko hodín a potom zo dňa na deň viac a viac. Keď si dieťa začne zvykať na nové miesto, rodič sa najskôr na krátky čas stiahne a opustí skupinovú miestnosť. Tieto ústupy je potom možné predĺžiť na dlhšie a dlhšie časové obdobia. V adaptácii na škôlku sú obedovanie a poobedný spánok kritickým bodom programu. Učiteľka bude už počas adaptácie vedieť, kedy je dieťa na tieto výzvy pripravené, kedy ich dokáže zvládnuť samé, bez prítomnosti rodiča.

dieťa v škôlke

Plán predškolského vzdelávania sa môže líšiť v závislosti od inštitúcie k inštitúcii a keďže osobnosti detí sú tiež veľmi odlišné, malo by sa to brať do úvahy aj v kontexte plánu vzdelávania. Pred nástupom do škôlky stojí za to prediskutovať s učiteľkou v materskej škole, aká je osobnosť vášho dieťaťa, ako sa v určitých situáciách správa, ako veľmi je naviazané a podobne. To všetko pomáha prispieť k tomu, aby adaptačný plán čo najviac vyhovoval osobnosti dieťaťa.

Problémy pri adaptácii na škôlku

Zvykanie si na škôlku nejde vždy hladko. Dieťa sa musí veľa naučiť a prispôsobiť sa mnohým veciam, kým sa bude môcť vyhlásiť, že áno, adaptácia na škôlku prebehla úspešne. A táto cesta je plná ťažkostí.

Jednou z najčastejších ťažkostí pri zvykaní si na materskú školu je, že dieťa je nedôverčivé, trochu nervózne a v žiadnom prípade sa nechce od rodiča vzdialiť. Toto správanie je úplne pochopiteľné, pretože ak predtým nechodilo do jaslí, je pravdepodobné, že teraz, prvýkrát od narodenia sa dostáva do trvalej situácii, kedy sa ocitne ďalej od svojich rodičov. Musí zistiť, musí sa naučiť, že to, že sa s ním mama a/alebo otec ráno rozlúčia a nechajú ho v škôlke neznamená, že sa už pre neho nevrátia. Začiatok materskej školy je dlhý vzdelávací proces, ktorého výsledkom je, že si dieťa uvedomí, že mama a otec sa pre neho vrátia a sú v bezpečí.

Učiteľka a ostatné deti sú pre dieťa navyše úplne cudzí ľudia a ešte nemá voči nim takú dôveru, akú má voči svojim rodičom. Potrvá nejaký čas, kým sa dôvera vyvinie, aby dieťa mohlo odpočívať v objatí učiteľky materskej školy a cítiť sa bezpečne.

Tipy na adaptáciu detí na škôlku

Pre väčšinu rodičov a detí nie je adaptácia v škôlke prechádzkou v ružovej záhrade, preto uvádzame niekoľko tipov, ako adaptáciu v škôlke trochu uľahčiť a zmierniť.

  • Rannú rozlúčku zbytočne nepredlžujte! Čím dlhšie sa lúčite, tým bude odlúčenie ťažšie. Rozlúčte sa s dieťaťom láskyplne, aby cítilo, že ho ľúbite, ale dbajte o to, aby rozlúčka netrvala dlho.
  • Pri rozlúčke mu povedzte, kedy si poň prídete! Na jednej strane mu tým signalizujete, že sa preňho vrátite a dieťa tak bude vedieť, že odlúčenie nebude trvať navždy, a na druhej strane bude vedieť, že sa na vás môžete spoľahnúť. Je dôležité, aby ste sa držali toho, čo ste povedali, inak ho sklamete. Tu ani tak nie je dôležitý presný čas, pretože drobec ešte nevie, koľko je 16 hodín 30 minút. Prirovnajte svoj príchod k niečomu, čo váš drobec dobre pozná. Napríklad olovrante alebo po popoludňajšej hre atď.
  • Ak to škôlka dovoľuje, prineste plyšáka, prikrývku, bábiku, niečo, čo je pre dieťa známe, čo mu pomôže upokojiť sa a uľahčiť zaspávanie počas poobedňajšieho spánku.
  • Počas adaptácie v škôlke deti potrebujú oveľa viac maznania. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím oveľa viac túžia po rodičovskej blízkosti a láske. Nájdite si čas, aj keď máte na starosti milión vecí, a buďte trpezliví!
  • Nezabúdajte na dôslednosť! Počas obdobia adaptácie v materskej škole sa na vás dieťa môže ráno obrátiť so žiadosťou, že nechce ísť do škôlky. Bez ohľadu na vašu zhovievavosť urobíte najlepšie, ak ho predsa do škôlky zoberiete.
  • Proces adaptácie môže byť aj po zameškanom dni úplne narušený a všetky doterajšie výsledky budú stratené.
  • Budem škôlkar! Na to, aby že vaše dieťa pôjde do škôlky, musíte duševne pripraviť nielen vy, ale malo by si to vnútorne uvedomiť aj dieťa. Samozrejme, nie je potrebné ho vystrašiť, ale pripraviť ho, že čoskoro bude škôlkarom a čo to obnáša. Existujú rozprávkové knihy navrhnuté špeciálne pre deti nastupujúce do škôlky, ktoré pomôžu malým deťom ukázať, čo ich v škôlke čaká.
  • Ak váhate, či budete ako rodič dobre reagovať na situácie, ktoré nastanú počas adaptácie, ako napríklad rozlúčka ráno alebo čas, keď pre dieťa prídete poobede, pokojne sa obráťte na učiteľku materskej školy pre radu.

Kedy môžeme hovoriť o úspešnej adaptácii?

Tajomstvo úspešnej adaptácie spočítava v tom, aby plán adaptácie zodpovedal osobnosti dieťaťa a dbal na to, čo je pre dieťa najlepšie. Adaptácia nie je nevyhnutne dobrá alebo zlá na základe toho, či dieťa pri rannom odlúčení plače. Ťažkosti s odlúčením ráno môžu pretrvávať dlho po nástupe do škôlky, ale ak je adaptácia úspešná, všetko pôjde počas dňa hladko a vaše dieťa sa bude spokojne hrať so svojimi rovesníkmi.

Súvisiace produkty:

Foto: www.shutterstock.com