Právne vyhlásenie

Prosíme, aby ste si pred prehliadaním alebo nákupom na týchto internetových stránkach  dôkladne prečítali nižšie uvedené informácie! Vstupom na stránku www.brendon.sk prijímate podmienky uvedené v Právnom vyhlásení a v Predpisoch ochrany osobných údajov, a to aj v prípade, ak nie ste naším registrovaným užívateľom.

Celý obsah stránky www.brendon.sk, vrátane informačných stránok, fotiek, popisov, grafík, zvukových záznamov, ochranných známok tvorí predmet duševného vlastníctva spoločnosti Brendon Slovakia s.r.o. alebo jej partnerov. Spoločnosť Brendon Slovakia s.r.o. si vyhradzuje všetky práva spojené s kopírovaním a rozširovaním akejkoľvek časti stránky. Tvorba internetovej stránky a jej štruktúra podliehajú osobitnej ochrane podľa zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, a  nemôže byť po častiach ani ako celok skopírovaná. Neoprávnený zásah do práv duševného vlastníctva má trestnoprávne a občianskoprávne následky.