Blog o bábätkách

Pravidlá pri dedičnosti krvnej skupiny

Na základe pravidiel pri dedičnosti krvnej skupiny sa dá určiť, akú krvnú skupinu bude mať narodené dieťa. Existujú štyri typy krvných skupín: A, B, AB a 0.

Pravidlá pri dedičnosti krvnej skupiny určujú krvnú skupinu nenarodeného dieťaťa. Ak je matka krvnej skupiny A a otec krvnej skupiny B, môže mať novorodenec krvnú skupinu 0? Presne na tieto otázky poskytuje odpoveď pravidlá pri dedičnosti krvnej skupiny.

Systém krvných skupín AB0

V súčasnosti existuje niekoľko systémov krvných skupín, ktoré slúžia na kategorizáciu krvi. Tieto systémy krvných skupín kategorizujú krv na základe bielkovín v krvi. Systém krvných skupín AB0 je jedným, ak nie najznámejším systémom kategorizácie krvi.

V systéme AB0 sú štyri krvné skupiny, tj. existujú 4 fenotypy:

 • krvná skupina A,
 • krvná skupina B,
 • krvná skupina AB,
 • krvná skupina 0.

Typ krvnej skupiny ukazuje, aký antigén je prítomný v červených krvinkách. Antigény sú látky, ktoré určujú imunitnú odpoveď organizmu a protilátky, ktoré produkuje.

Krvná skupina A má na červených krvinách antigén A, krvná skupina B má antigén B a AB krvná skupina má AB. U ľudí s krvnou skupinou 0 sa na červených krvinkách nenachádza antigén.

Ak skúmame krvné skupiny z hľadiska antigénov, môžeme vidieť, že:

 • v krvi ľudí s krvnou skupinou A sa nachádza aj antigén B,
 • v krvi ľudí s krvnou skupinou B sa nachádza aj antigén A,
 • v krvi ľudí s krvnou skupinou 0 sa nachádza aj antigén A aj B.

U ľudí s krvnou skupinou AB však v krvi nie je žiadny antigén.

Pokiaľ ide o darovanie krvi, osoba s krvnou skupinou 0 môže darovať krv komukoľvek a osoba s krvnou skupinou AB môže dostať krv od kohokoľvek.

Pravidlá dedičnosti krvnej skupiny 

Každá krvná skupina je definovaná dvoma variáciami génu, jednou od matky a jednou od otca.  Dedičnosť krvných skupín je určená tromi alelami génu spojenými s telesným chromozómom. Ide o IA, IB, I0. Z troch alel sú IA a IB dominantné nad I0. Keď sa však stretnú IA a IB, dôjde ku kodominantnosti, to znamená, že ani jedna z týchto dvoch alel nemôže validovať svoje vlastnosti na fenotype proti druhej alele. Výsledkom tejto kodominancie je, že sa obe vlastnosti objavujú súčasne.

Vzhľadom na silové vzťahy medzi týmito tromi alelami, vzhľadom na to, že existujú 4 krvné skupiny, t.j. 4 fenotypy, je možné rozlíšiť 6 genotypov. Pozrime sa na 6 genotypov:

 • U ľudí s krvnou skupinou A môže byť genotyp: IAIalebo IAI0
 • U ľudí s krvnou skupinou B môže byť genotyp: IBIB alebo IBI0
 • U ľudí s krvnou skupinou AB môže byť genotyp: IAIB
 • U ľudí s krvnou skupinou 0 môže byť genotyp: I0I0

Pravidlá dedičnosti krvných skupín sú teda v zásade založené na silových vzťahoch troch alel. Tieto určujú, s akým typom krvnej skupiny sa dieťa narodí

Tabuľka definície krvnej skupiny

Tabuľka definície krvnej skupiny ukazuje, akú krvnú skupinu zdedí dieťa v závislosti od krvnej skupiny matky a otca. Pozrime sa na príklad z nižšie uvedenej tabuľky definícií krvných skupín, aby sme porozumeli pravidlám dedičnosti krvných skupín.

Príklad: matka je krvnej skupiny A a otec má krvnú skupinu B. Podľa tabuľky môže mať dieťa krvné skupiny A, B, AB a 0. Prečo? Pretože krvná skupina matky môže predstavovať genotyp IAIA alebo IAI0, krvná skupina otca B môže predstavovať genotyp IBIB alebo IBI0. Ak chcete zistiť krvnú skupinu nenarodeného dieťaťa, mali by ste sa pozrieť na priesečník dvoch genotypov matky a dvoch fgenotypov otcov. Výsledkom môže byť:

 • Genotyp IAIB, čo znamená krvnú skupinu AB,
 • Genotyp IAI0, kde dominuje alela IA, takže bude krvnou skupinou A.
 • Genotyp IBI0, kde dominuje alela IB, bude to teda krvná skupina B,
 • Genotyp I0I0, čo znamená ​​krvnú skupinu 0.

krvná skupina dieťaťa

Pred rozšírením DNA testu sa pri pravidlách dedičnosti krvných skupín uplatňovali testy otcovstva. Dedičnosť krvných skupín nie je v skutočnosti ani tak o dokazovaní otcovstva, ako skôr o jeho vylúčení. Ak teda napríklad matka aj otec sú krvnej skupiny AB, v tom prípade  dieťa nemôže byť krvnej skupiny 0. Ak je novorodenec predsa krvnej skupiny 0, môže byť otcovstvo vylúčené.

Systém krvných skupín Rh

Systém krvných skupín Rh je tiež známym spôsobom kategorizácie ľudskej krvi. Rh faktor, teda Rhesus faktor, je antigénny proteín nachádzajúci sa na povrchu červených krviniek. Antigény sú zodpovedné za produkciu protilátok v tele.

V systéme Rh bolo identifikovaných 50 antigénov, z ktorých jeden je antigén D. Krvná skupina Rh+ a krvná skupina Rh- indikujú prítomnosť alebo neprítomnosť antigénu D. V krvnej skupine Rh+ je prítomný antigén D, v krvnej skupine Rh- antigén D chýba.

Medzi vlastnosťami Rh+ a Rh- existuje dominantno-recesívny silový vzťah, Rh+ dominuje nad vlastnosťou Rh-. Preto sú pravidlá dedičnosti krvných skupín Rh nasledovné:

krvné skupiny

Osobitná pozornosť sa počas tehotenstva venuje krvnej skupine Rh, pretože to môže spôsobiť problémy, ak je matka Rh- a dieťa má krvnú skupinu Rh+. Pri pôrode  sa zmiešajú tieto dve rôzne krvi, takže matka začne produkovať protilátku, antigén D. Táto protilátka zostáva v tele matky aj po pôrode. To je problém, pretože ak má dieťa počas nasledujúceho tehotenstva krvnú skupinu Rh+, protilátka D v tele matky sa môže dostať k plodu cez placentu a poškodiť jeho červené krvinky. Našťastie na takéto situácie existuje riešenie, vo forme injekcia anti-D.