Blog o bábätkách

Používanie tehotenského testu

Tehotenský test slúži na určenie tehotenstva. Dokonca aj v počiatočných štádiách tehotenstva, 8-10. deň po počatí poskytuje spoľahlivé výsledky.

Mešká vám menštruácia alebo ste spozorovali prvé príznaky tehotenstva? Ak chcete ísť na istotu a zistiť, či ste alebo nie ste tehotná, je čas urobiť si tehotenský test.

Ako fungujú tehotenské testy

Tehotenské testy prešli za posledné roky mimoriadnym vývojom. Vďaka vývoju sú čoraz presnejšie. V priebehu rokov sa však princíp fungovania zásadne nezmenil. Tehotenské testy ukazujú prítomnosť hormónu HCG v moči.

tehotenský test

Zvláštnosťou HCG, tj. ľudského hormónu chorálneho gonadotropínu, je to, že je v ženskom tele prítomný vo vyšších koncentráciách iba počas gravidity. Nie je náhoda, že ho mnohí označujú aj ako tehotenský hormón. Hladina hormónu HCG sa v tele začne zvyšovať počas uhniezdenia po oplodnení.

Tip: V niektorých prípadoch je možné spozorovať prvé znaky poukazujúce na tehotenstvo už v období uhniezdenia. Ak sa chcete dozvedieť o aké znaky ide, oprečítajte si o tom v našom článku: Znaky a čas uhniezdenia.

Citlivosť tehotenských testov

Tehotenské testy, tiež známe ako HCG testy, dostupné na trhu majú rôznu citlivosť. Citlivosť tehotenských testov určuje, kedy je možné daný test použiť na určenie tehotenstva, tj. koľko dní po počatí test určí tehotenstvo.

Po uhniezdení začne hladina hormónu HCG rýchlo stúpať. Citlivosť tehotenského testu sa vzťahuje na hladinu hormónu HCG, ktorú daný tehotenský test dokáže určiť v tehotenstve. Najcitlivejšie testy dokážu potvrdiť tehotenstvo už aj pri nižšej hladine tehotenského hormónu, napr. 10 mIU/ml. Toto množstvo je zvyčajne typické 8. deň po počatí. Tehotenské testy s citlivosťou 25 mIU/ml už vyžadujú vyššie hladiny hormónov HCG. Táto hodnota je typická 10. deň po počatí.

Tehotenské testy, ktoré sľubujú výsledky už v prvý deň po vynechaní menštruície, sú zvyčajne citlivé na 50 mIU/ml.

Takže záleží na tom, aká je citlivosť tehotenského testu, ktorú použijete. Ak použijete menej citlivý tehotenský test príliš skoro, môžete ľahko dostať negatívny výsledok. Negatívny výsledok v tomto prípade neznamená, že nie ste tehotná, ale že hladina hormónu HCG ešte nedosiahla hodnotu, pri ktorej už test, ktorý používate, dokáže určiť tehotenstvo. Preto je pri kúpe tehotenského testu potrebné vždy zvážiť, kedy chcete tehotenský test použiť, v ktorej skorej fáze tehotenstva a podľa toho si vybrať citlivosť testu.

Používanie tehotenského testu

Používanie tehotenského testu nie je zložitá úloha, ale aby bolo určenie tehotenstva presné, je dôležité dodržiavať návod na použitie!

Prvým krokom je dôkladne si preštudovať návod na použitie, ktorý jasne ukazuje, ako sa má konkrétny tehotenský test používať.

Hoci princíp ich fungovania je rovnaký, každý z nich ukazuje hladinu hormónu HCG, použitie rôznych tehotenských testov môže byť odlišné:

  • Existujú testy, pri ktorých je potrebné zhromaždiť moč v čistej nádobke, pohári, do ktorého sa ponorí testovací prúžok, pomocou ktorého sa vykonáva samotný test.
  • Niektoré typy sa dávajú do prúdu moču.
  • A sú aj také typy, pri ktorých sa pomocou pipety musí kvapkať z moču na tzv. kazetu.

tehotenský test

Potom stačí počkať asi 3-5 minút. Pre ženy, ktorým sa zdá týchto pár minút čakania príliš veľa, pretože chcú vidieť výsledok čo najskôr, vymysleli rýchle tehotenské testy. Tie ukážu výsledok do 1 minúty.

Výsledok tehotenského testu

Tehotenské testy dokážu odhaliť tehotenstvo z moču už po niekoľkých minútach. Tradičné tehotenské testy to zvyčajne naznačujú čiarkami:

  • Kontrolná čiarka ukazuje, či tehotenský test funguje správne.
  • Testovacia čiarka potvrdzuje graviditu.

Aké môžu byť výsledky? Výsledok tehotenského testu môže byť:

  • pozitívny,
  • negatívny,
  • neplatný.

Neplatný tehotenský test

Pozrime sa najskôr na neplatný tehotenský test. Každý tehotenský test pomocou kontrolnej čiarky ukazuje, či test funguje/nefunguje správne. Ak sa kontrolná čiarka nezobrazí, bez ohľadu na to, či sa testovacia čiarka objavila alebo nie, výsledok je neplatný. V prípade neplatného výsledku je určite nevyhnutné vykonať ďalší test. Z tohto dôvodu sa často odporúča kúpiť si aspoň 2 testy, aby ste aj v prípade, že je jeden neplatný, hneď absolvovali ďalšie.

Negatívny tehotenský test

Pri negatívnom tehotenskom teste sa objaví kontrolná čiarka, ale testovacia čiarka nie. Negatívny tehotenský test buď znamená, že nie ste tehotná, alebo ste test absolvovali príliš skoro. Problém s príliš skorým tehotenským testom spočíva v tom, že hladina HCG vo vašom tele ešte nedosiahla minimálnu hladinu, pri ktorej by test mohol ukázať tehotenstvo. V takom prípade sa musí test opakovať o niekoľko dní neskôr.

Pozitívny tehotenský test

V prípade pozitívneho tehotenského testu sa okrem kontrolnej čiarky objaví aj testovacia čiarka. To sú tie známe dve čiarky, na ktoré väčšina žien čaká.

pozitívny tehotenský test

Zatiaľ sme hovorili iba o čiarkach, ale dôležité je spomenúť, že existujú aj tak typy tehotenských testov, ktoré kvôli ľahšiemu pochopeniu ukazujú výsledok iným spôsobom. Tehotenstvo nie je označené čiarkou, ale znamienkom mínus (-) v prípade negatívneho výsledku a znamienkom plus (+) v prípade pozitívneho výsledku.

Najnovšie typy tehotenských testov, digitálne tehotenské testy sú ďalším krokom k jednoznačne identifikovateľnému výsledku. Tieto testy zobrazujú digitálne na obrazovke slovo „ste tehotná” alebo „nie ste tehotná”.

Na vyhodnotenie výsledku tehotenského testu vždy použite návod na použitie! Z návodu na použitie je zrejmé, akým spôsobom daný test ukazuje výsledok.

Najčastejšie otázky týkajúce sa tehotenských testov

Kedy sa oplatí vykonať test? Tehotenský test je potrebné vykonať ráno?

Hoci to nie je povinné, pre dosiahnutie čo najpresnejšieho výsledku sa oplatí vykonať tehotenský test z prvého ranného moču. Dôvodom je, že v rannom moči je najvyššia koncentrácia hormónu HCG. Vyšetrenie je teda najistejšie v počiatočných štádiách tehotenstva.

Aká je presnosť tehotenských testov?

Spoľahlivosť a presnosť tehotenského testu závisí od typu tehotenského testu. Testy, ktoré sú dnes na trhu, sú zvyčajne schopné zistiť tehotenstvo s presnosťou minimálne 95%, ale samozrejme iba za predpokladu, že budete postupovať podľa pokynov v pribalenom letáčiku. Existujú ešte tehotenské testy s vyššou presnosťou až na 99%.

Potrebujem na kúpu tehotenského testu lekársky predpis?

Nie, tehotenské testy sú dostupné aj bez lekárskeho predpisu v drogériách, väčších obchodoch a lekárňach.

Ako postupovať pri pozitívnom tehotenskom teste?

Falošne pozitívny výsledok je dosť zriedkavý, pozitívny tehotenský test s najväčšou pravdepodobnosťou potvrdí, že ste tehotná. Nezabúdajte, že žiadny z testov neposkytuje 100% výsledky. Tehotenstvo dokáže s presnosťou určiť len gynekológ. Prvý krok, ktorý je potrebné urobiť po pozitívnom tehotenskom teste je čo najskôr navštíviť gynekológa, ktorý s úplnou istotou určí tehotenstvo!

Foto: www.shutterstock.com