Blog o bábätkách

Poloha plodu

Za nepravidelné polohy sa považujú polohy, kedy je plod dole hlavičkou alebo koncom panvovým. Kvôli priečnej polohe alebo polohe koncom panvovým môže byť potrebný cisársky rez.

O nepravidelnej polohe plodu môžeme hovoriť vtedy, keď je plod v polohe, ktorá nie je z hľadiska pôrodu ideálna, tj. hlavička plodu nie je správnym smerom. Za nepravidelné polohy sa považuje priečna poloha alebo poloha koncom panvovým.

Umiestnenie plodu v maternici

Bábätko sa môže určitý čas pohodlne pohybovať v brušku mamičky, pretože má na to dostatok miesta. Avšak s príchodom tretieho trimestra je  priestor čoraz užší. To je prípad, kedy začne byť umiestnenie plodu skutočne dôležité. V tomto období tehotenstva sa začína pomocou ultrazvukového vyšetrenia sledovať poloha bábätka.

Poloha bábätka je veľmi dôležitá, pretože niektoré polohy nie sú vhodné na vaginálny pôrod. V tomto prípade má pôrodník-gynekológ buď možnosť včas zmeniť polohu plodu, aby ho naviedol do ideálnej polohy, alebo je nútený v záujme ochrany života bábätka vykonať cisársky rez.

Polohu bábätka je možné určiť ultrazvukovým vyšetrením alebo pomocou tzv. leopoldových hmatov. Poďme sa teda podrobnejšie pozrieť, aké polohy plodu existujú, ktorá je ideálna na pôrod, ktorá je nebezpečná a ktorá si vyžaduje lekársky zásah.

poloha plodu

Uloženie plodu v maternici

Poloha pozdĺžna hlavičkou

Pozdĺžna os plodu je rovnobežná s pozdĺžnou osou maternice. Na hrdlo maternice symetricky nalieha hlavička bábätka.

Existujú dva typy:

 • postavenie predné,
 • postavenie zadné.

Tieto dve polohy sú si veľmi podobné, pretože obe sú pozdĺžne a v oboch prípadoch je hlavička bábätka otočená smerom nadol. Rozdiel určuje smer hlavičky bábätka. V polohe s hlavičkou vpredu je tvár dieťaťa otočená smerom k chrbtu matky a v prípade zadného postavenia je hlavička bábätka otočená smerom k brušku matky.

umiestnenie plodu

Z hľadiska pôrodu je ideálne postavenie predné, pretože v takom prípade je bábätko umiestnené tak, aby sa podľa zakrivenia pôrodných ciest mohlo ľahko narodiť. Všetky ostatné polohy sa považujú za nepravidelné, patologické polohy plodu. Postavenie predné je typické pre väčšinu pôrodov.

Ale ani postavenie zadné nie je dôvodom na cisársky rez. Aj v tomto postavení sa môže bábätko narodiť, avšak jeho cesta bude kľukatejšia a v niektorých častiach pôrodných ciest bude pre bábätko ťažšie prejsť. V tomto prípade je možné počítať s dlhšími kontrakciami, prípadne bolesťami brucha.

Priečna poloha plodu

Priečna poloha plodu je, keď je pozdĺžna os plodu je kolmá na pozdĺžnu os maternice, bábätko prakticky leží priečne. Táto poloha je z hľadiska pôrodu nebezpečná, pretože hrozí, že sa pupočná šnúra narodí ešte pred pôrodom bábätka. V takom prípade dôjde k upchatiu obehu pupočnej šnúry, čo môže byť pre dieťa životu nebezpečné.

Existujú dva typy priečnej polohy:

 • I. priečna poloha, keď je hlava plodu na ľavej strane matky
 • II. priečna poloha, keď je hlava plodu otočená k pravej strane matky.

Ak je plod v priečnej polohe ešte pred pôrodnými kontrakciami, je nevyhnutný cisársky rez, najmä pri prvorodičkách. Pokiaľ nejde o prvorodičku, tak je šanca, že sa plod otočí správnym smerom, pretože maternica je voľnejšia a plodovej vody je viac. V prípade priečnej polohy však počítajte skôr s cisárskym rezom ako s vaginálnym pôrodom.

Poloha koncom panvovým

O polohe koncom panvovým môžete počuť viac ako o polohe priečnej, pretože ide o oveľa bežnejšiu polohu. Približne 3% bábätiek zaujme takúto pozíciu pred pôrodom.

V tejto polohe je hlavička dieťaťa otočená nahor, umiestnená pri matkinom rebre; a jeho zadoček je dole, blízko pôrodnej cesty. To znamená, že v tejto polohe je bábätko presne opačne, než by bolo v ideálnej polohe. Pri polohe koncom panvovým záleží na tom, ako sú nožičky dieťaťa umiestnené oproti zvyšku jeho tela. Môžu sa vyskytnúť rôzne spôsoby umiestnenia nožičiek.

 • pozerajú smerom k pôrodnej ceste, tj. akoby dieťa v brušku stálo,
 • sú prekrížené pred telom,
 • sú otočené smerom hore, tesne pri tvári bábätka.

Ak pri polohe pozdĺžne koncom panvovým nie je priamo pri krčku maternice zadoček bábätka, ale nožičky, hrozí tiež pôrod pupočnej šnúry, čo je nebezpečné z hľadiska života bábätka. Preto môže byť pri polohe koncom panvovým potrebný cisársky rez, avšak táto poloha sama o sebe si ešte nevyžaduje cisársky rez, existuje šanca na vaginálny pôrod.

Zmena polohy plodu, teda obrat vonkajšími hmatmi

Dá sa vykonať na konci tretieho trimestra, približne v 36. týždni, kedy bábätko záujme konečnú polohu. Vzhľadom na zdravie bábätka a priebeh pôrodu je jednoznačne postavenie predné ideálna poloha. Z anatomického hľadiska sa bábätko môže narodiť najľahšie a najbezpečnejšie prirodzeným spôsobom.

V poslednom mesiaci tehotenstva sa však bábätko môže otočiť, čím vznikne nepravidelná poloha plodu, teda priečna poloha alebo poloha koncom panvovým. Ak je plod v priečnej polohe ešte pred začiatkom pôrodných kontrakcií, je takmer isté, že je potrebné vykonať cisársky rez, pretože v tejto polohe je ohrozený život dieťaťa.

poloha plodu v maternici

Avšak pri polohe koncom panvovým má pôrodník-gynekológ možnosť zvoliť niekoľko spôsobov. Môže napríklad aplikovať obrat vonkajšími hmatmi, ECV, čo je v anglickej terminológii skratka pre vonkajšiu cefalickú verziu. Lekár sa pomocou vonkajšieho tlaku na brucho mamičky snaží otočiť plod v maternici z polohy pozdĺžnej koncom panvovým alebo z polohy priečnej do polohy pozdĺžne hlavičkou. Tento postup nie je možné aplikovať vo všetkých prípadoch. Dôležitá je váha bábätka, množstvo plodovej vody a mnoho ďalších faktorov, takže ak je bábätko v polohe pozdĺžne koncom panvovým, lekár by mal vždy zvážiť situáciu a na jej základe rozhodnúť.

Existujú ďalšie nevedecké metódy na otočenie bábätka v polohe koncom panvovým, napríklad rôzne cvičenia, akupunktúra alebo len svetelná terapia. Ich užitočnosť však zatiaľ nie je vedecky podložená.

Príčiny nepravidelnej polohy plodu

Odborníci sa zhodujú na tom, že cisársky rez je rizikovejší ako vaginálny pôrod, preto je dôležité, aby sa bábätko narodilo vaginálne, pokiaľ je to možné. Do cesty sa však môže postaviť nepravidelná poloha plodu. Hoci príroda sa snaží zabezpečiť, aby bola väčšina plodov do konca tretieho trimestra v ideálnom postavení predom, v niektorých prípadoch sa nepravidelná poloha plodu predsa objaví. Čo môže byť príčinou nepravidelnej polohy?

Na túto otázku dodnes neexistuje jednoznačná odpoveď. Nie je možné jednoznačne určiť. aký je dôvod šikmej alebo priečenej polohy. Existujú však predisponujúce faktory, tu je niekoľko príkladov:

 • poruchy vývoja maternice,
 • predčasný pôrod,
 • úzka panva,
 • predná placenta,
 • krátka pupočná šnúra,
 • poruchy placentovej adhézie.

V prípade nepravidelnej polohy plodu sa každopádne poraďte so svojím pôrodníkom-gynekológom, čo môžete očakávať, či existuje šanca na vaginálny pôrod alebo či by ste mali byť pripravená na cisársky rez.7

Foto: www.shutterstock.com