Monitory dychu pre bábätká

Pomoc pri výbere
Pomoc pri výbere

Pomoc pri nakupovaní: Monitory dychu

Nebezpečenstvo syndrómu náhleho úmrtia novorodencov (SIDS) v mnohých rodičoch vyvoláva obavy. Dýchanie bábätka môžete sledovať aj počas spánku s monitorom dychu. Tento prístroj sa vyplatí používať do jedného roka dieťaťa.

Môžete si vybrať z dvoch typov monitorov dychu:

  • Na používanie prístroja so snímacím modulom budete potrebovať vodorovný pevný povrch (postieľka, kolíska, ohrádka). Snímací(ie) modul(y) (v závislosti od typu ich môže byť 1 alebo 2) sa musia umiestniť medzi mreže a matrac.

Tento typ monitoru dychu veľmi spoľahlivo sleduje dýchanie dieťaťa počas spánku, sleduje počet nádychov a výdychov.

Pri nadýchnutí sa hrudník periodicky pohybuje, v dôsledku čoho sa telo trochu pohne a monitor dychu snímacím modulom sleduje tento pohyb.

Detská jednotka je drôtom spojená so snímacím modulom a spúšťa zvukový alebo svetelný poplach, keď vníma vynechanie dychu.

Existuje aj taký monitor dychu, ktorá alarmuje už pri pomalom dýchaní.

Môžete si vybrať aj monitor dychu, ktorý je zároveň aj opatrovateľkou, pri týchto modeloch je plus rodičovská jednotka, ktorá popri detskej jednotke vysiela zvukový alebo svetelný poplach v prípade vynechania dychu v rámci danej vzdialenosti dosahu, respektíve tieto typy sa môžu používať len ako opatrovateľky: detská jednotka je umiestnená pri dieťati, rodičovská u rodiča.
Existuje aj monitor dychu kombinovaný s opatrovateľkou, ktorý umožňuje sledovať dieťa aj p v noci, pretože prístroj osvetľuje tmavú izbu infračerveným svetlom. Pri tomto type komunikácia obojsmerná, s niekoľkými upokojujúcimi slovami sa môžete ozvať dieťati, keď je to potrebné.

  • Mobilné monitory dychu sa pozostávajú z jednej jednotky, ktorú treba pripevniť k plienke malého.

Výhodou tohto prístroja je, že je ľahký, malý a prenosný, funguje na baterku, preto ho môžete používať hocikde, aj v stojacom kočíku alebo v cestovnej postieľke. Tento typ monitoru dychu sleduje pohyb bruška dieťaťa, vrátane pohybov potrebných k nadýchnutiu (brušný pohyb). Pri niektorých mobilných monitoroch dychu, keď sa pohyb príliš spomaľuje alebo sa stane povrchným (po 15 sekundách), prístroj jemnou vibráciou podnecuje dieťa k nadýchnutiu. Keď sa pohyb nevráti do normálu, prístroj hlasným poplachom upozorňuje najbližšiu osobu na nebezpečenstvo. Môže sa používať aj vtedy, keď dieťa spí na bruchu, keďže prístroj je taký malý a mäkký, že netlačí bruško bábätka.


Najčastejšie otázky v súvislosti s prístrojmi so snímacím modulom:

Môže sa stať, že prístroj vysiela falošný poplach, hoci dýchanie dieťaťa je normálne?

Snímacie moduly umiestnené pod matrac snímajú celý povrch matraca, preto sa nemôže vyskytnúť situácia, keď sa dieťa z neho zošmykne, a preto prístroj vydáva falošný alarm. Veľa rodičov sa však sťažuje na to, že monitor vydáva signál, aj keď s dieťaťom nebol žiadny problém. V takomto prípade sa oplatí zmeniť nastavenie citlivosti prístroja, ktorá sa pohybuje v škále od 1 do 5 v závislosti od intenzity dýchania (3 je priemerná citlivosť, ale napríklad pri predčasne narodených deťoch je lepšie nastaviť citlivosť na stupeň 5). Pre dýchanie zdravých novorodencov sú charakteristické dlhšie prestávky trvajúce až niekoľko sekúnd (apnoe). Príliš dlhé prestávky v dýchaní alebo vynechanie dýchania môžu byť nebezpečné pre zdravie a život dieťaťa. Keď v prípade vynechania dychu prístroj spustí alarm, zobudí dieťa a podnieti ho k nadýchnutiu, aj to je jeho účel, preto sa môže stať, že keď rodič pristúpi k postieľke, už bude všetko v poriadku.

Môžem monitor dychu so snímacím modulom používať aj v cestovnej postieľke?

Nie, lebo snímací modul sa môže používať len na vodorovnom, tvrdom povrchu.

S akým matracom môžem používať monitor dychu?

S kokosovým, kokosovo-latexovým alebo molitanovým matracom, hrúbka matraca musí byť medzi 3-12 cm. Matrace dostupné v našej predajni sú vhodné na používanie monitoru dychu so snímacím modulom. V rodičovskej posteli sa však používať nedajú, keďže prístroj by snímal aj vaše dýchanie.

V prípade akého dlhého vynechania dychu spustí prístroj alarm?

V takýchto prípadoch monitor vysiela zvukový signál po 15-20 sekundách, ak sa dieťa nenadýchne ani po tomto signáli, po 5 sekundách vysiela priebežný poplach.

V prípade dvojičiek si treba kúpiť dva prístroje?

Áno, v tomto prípade treba do obidvoch postieľok vložiť osobitný prístroj.