Pravidlá ochrany a spracúvania osobných údajov

Pravidlá ochrany a spracúvania osobných údajov

Cieľom týchto pravidiel je, aby prevádzkovateľ webovej stránky, Brendon Slovakia s.r.o. (sídlo: Púchovska 10, Bratislava 831 06, pre zjednodušenie ďalej iba: „Brendon” alebo „správca údajov”), ako správca osobných údajov, poskytol informácie o ním vykonávaným spracúvaním osobných údajov okrem iného na webovej stránke www.brendon.sk . Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na korešpondenčnej adrese Púchovska 10, Bratislava 831 06 alebo emailom na adrese info@brendon.sk

 

Všeobecné informácie 

Brendon vyhlasuje, že všetky svojimi užívateľmi zadané osobné údaje spracováva dôverne. Brendon vykoná všetky opatrenia na bezpečné uchovanie údajov.

Informujeme vás, že podľa 37. článku GDPR Brendon nie je povinný vymenovať zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.

Brendon nesprostredkúva osobné údaje do krajín mimo EÚ.

 

Podrobné informácie delené podľa účelu spracúvania osobných údajov:

I.    Vernostný program (Brendon Family)

a)

Okruh dotknutých osôb: Osoby, ktoré sa zaregistrujú v predajni

Osobné údaje: emailová adresa, meno, adresa bydliska, mesiac narodenia, deň narodenia, predpokladaný termín pôrodu, číslo vernostnej karty, údaje nákupov

Účel spracúvania osobných údajov:

 1. Identifikácia zákazníka
 2. Sledovanie počtu bodov zákazníka
 3. V prípade potreby spojenie s registráciou vykonávanou cez webstránku (v tomto prípade sú smerodajné aj informácie uvedené pri registrácií na webovej stránke)

Právny základ spracúvania osobných údajov: V prípade bodu 1-3. na základe bodu a) odseku č. 1. článku č. 6 GDPR súhlas dotknutej osoby

Trvanie spracúvania osobných údajov: 1-3. Do odvolania súhlasu (do vymazania registrácie)

b)

Okruh dotknutých osôb: Osoby, ktoré sa zaregistrujú v predajni

Osobné údaje: emailová adresa, meno, telefónne číslo, heslo

Účel spracúvania osobných údajov:

 1. Identifikácia zákazníka
 2. Sledovanie počtu bodov zákazníka
 3. Plnenie objednávky (podrobnejšie informácie v bode č. II.)
 4. Udržiavanie kontaktu (okrem udržiavania kontaktu na komerčné účely)

Právny základ spracúvania osobných údajov: V prípade bodu 1-4. na základe bodu a) odseku č. 1. článku č. 6 GDPR súhlas dotknutej osoby

Trvanie spracúvania osobných údajov: 1-3. Do odvolania súhlasu (do vymazania registrácie)

 

II.   Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením objednávok zadaných online

Okruh dotknutých osôb: Osoba, ktorá s registráciou alebo bez registrácie objedná tovar cez eshop správcu osobných údajov.

Osobné údaje:

Základné údaje: Mailová adresa, telefónne číslo, meno

Fakturačné údaje: Fakturačné meno, adresa, IČO, DIČ (ak je relevantné)

Doručovacie údaje: Meno príjemcu, adresa

V prípade virtuálnej darčekovej karty mailová adresa a meno obdarovaného

Účel spracúvania osobných údajov:

 1. Plnenie objednávky
 2. Dokumentácia objednávky
 3. Vystavenie účtovného dokladu (165.§ zák. o účt. ) – výlučne fakturačné údaje
 4. Uchovanie účtovných dokladov (169.§ zák. o účt. - ) výlučne fakturačné údaje

Právny základ spracúvania osobných údajov:

V prípade bodu 1-2. na základe bodu b) odseku č. 1. článku č. 6 GDPR plnenie zmluvy

V prípade bodu 3-4. na základe bodu c) odseku č. 1. článku č. 6 GDPR plnenie zákonných záväzkov

Trvanie spracúvania osobných údajov:

1-2. 5 rokov od zadania objednávky

3-4. Zákonom stanovených 8 rokov od vystavenia dokladu

 

Zoznam poskytovateľov služieb zúčastňujúcich sa v riešení online platby:

K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)                   

PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg)                 

BIGFISH Payment Services Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1-2. )                     

B-Payment Zrt. (1072 Budapest, Rákóczi út 42. EMKE Irodaház II. emelet)

 

III.  Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením objednávok zadaných v predajni

Okruh dotknutých osôb: Osoba, ktorá si objedná tovar v predajni správcu osobných údajov s doručením na adresu.

Osobné údaje:

Základné údaje: mailová adresa, adresa, telefónne číslo, meno

Doručovacie údaje: Meno príjemcu, adresa

Účel spracúvania osobných údajov:

 1. Plnenie objednávky
 2. Dokumentácia objednávky
 3. Vystavenie účtovného dokladu (165.§ zák. o účt. ) – výlučne fakturačné údaje
 4. Uchovanie účtovných dokladov (169.§ zák. o účt. - ) výlučne fakturačné údaje

Právny základ spracúvania osobných údajov:

V prípade bodu 1-2. na základe bodu b) odseku č. 1. článku č. 6 GDPR plnenie zmluvy

V prípade bodu 3-4. na základe bodu c) odseku č. 1. článku č. 6 GDPR plnenie zákonných záväzkov

Trvanie spracúvania osobných údajov:

1-2. 5 rokov od zadania objednávky

3-4. Zákonom stanovených 8 rokov od vystavenia dokladu

 

IV.  Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s doručením objednávok

Okruh dotknutých osôb: Osoba, ktorá si produkt zakúpila, alebo iná osoba, ktorú zákazník uviedol ako príjemcu (príjemca)

Osobné údaje: Meno, adresa, mailová adresa, telefónne číslo zákazníka/adresáta.

Účel spracúvania osobných údajov: Plnenie objednávky

Právny základ spracúvania osobných údajov: Na základe bodu b) odseku č. 1. článku č. 6 GDPR plnenie zmluvy (v prípade odlišného adresáta musí mať právny základ  spracúvania vyhovujúcej zákazníkovi v prípade prenosu údajov adresáta)

Trvanie spracúvania osobných údajov: 5 rokov od zadania objednávky

 

V.  Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s meraním spokojnosti zákazníkov

Okruh dotknutých osôb: Zákazníci zadávajúci objednávku cez eshop alebo v predajni

Osobné údaje: emailová adresa

Účel spracúvania osobných údajov: Meranie spokojnosti zákazníkov

Právny základ spracúvania osobných údajov: Na základe bodu a) odseku č. 1. článku č. 6 GDPR súhlas dotknutej osoby

Trvanie spracúvania osobných údajov: Do zaslania emailovej správy na meranie zákazníckej spokojnosti

 

VI. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti so zasielaním newsletterov

Okruh dotknutých osôb: Osoby, ktoré sa prihlásia na odber newsletterov a/alebo newsletterov Čakáme bábätko (registráciou rovnako na online ploche a v predajni)

Osobné údaje: emailová adresa, predpokladaný termín pôrodu (v prípade newsletterov Čakáme bábätko)

Účel spracúvania osobných údajov: Zasielanie záujemcom informácie s marketingovým účelom, obsahujúce aj komerčnú reklamu v súvislosti s produktmi, službami správcu, respektíve vyhľadávania s direct marketingovým obsahom

Právny základ spracúvania osobných údajov: Na základe bodu a) odseku č. 1. článku č. 6 GDPR súhlas dotknutej osoby

Trvanie spracúvania osobných údajov: Do odvolania súhlasu (do odhlásenia odoberania newsletterov)

 

VII.         Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s kontaktovaním zo strany zákazníka

a)

Okruh dotknutých osôb: Osoba, ktorá si praje nadviazať kontakt so správcom vyplnením formulára “napíšte nám”

Osobné údaje: Meno, emailová adresa, respektíve iné, zákazníkom uvedené osobné údaje

Účel spracúvania osobných údajov: Zodpovedať vyhľadávanie zo strany zákazníka (udržiavanie kontaktu)

Právny základ spracúvania osobných údajov: Na základe bodu a) odseku č. 1. článku č. 6 GDPR súhlas dotknutej osoby

Trvanie spracúvania osobných údajov: V prípade sťažnosti a iného sporu 3 roky od uzavretia prípadu na základe 17/A.§ (7) zákona CLV z roku 1997, v inom prípade 1 rok od uzavretia prípadu

b)

Okruh dotknutých osôb: Osoba, ktorá si praje nadviazať kontakt so správcom cez email

Osobné údaje: emailová adresa, respektíve iné, zákazníkom uvedené osobné údaje

Účel spracúvania osobných údajov: Zodpovedať vyhľadávanie zo strany zákazníka (udržiavanie kontaktu)

Právny základ spracúvania osobných údajov: Na základe bodu a) odseku č. 1. článku č. 6 GDPR súhlas dotknutej osoby

Trvanie spracúvania osobných údajov: V prípade sťažnosti a iného sporu 3 roky od uzavretia prípadu na základe 17/A.§ (7) zákona CLV z roku 1997, v inom prípade 1 rok od uzavretia prípadu

c)

Okruh dotknutých osôb: Osoba, ktorá si praje uplatniť nárok na záruku

Osobné údaje: Meno, adresa

Účel spracúvania osobných údajov: Plnenie záručných nárokov a ich prešetrenie nariadenie 4.§ 19/2014.(IV.29.) NGM

Právny základ spracúvania osobných údajov: Na základe bodu a) odseku č. 1. článku č. 6 GDPR súhlas dotknutej osoby

Trvanie spracúvania osobných údajov: Na základe nariadenia 4.§ (6) 19/2014.(IV.29.) NGM 3 roky

 

VIII.       Cookies používané na webovej stránke

Webová stránka www.brendon.sk takisto používa cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre používanie webovej stránky, ako aj cookies na marketingové účely. Webová stránka sa dá používať výlučne, ak návštevník dá súhlas na spracovanie cookies. Informácie ohľadom aktuálne používaných cookies nájdete tu.

 

IX.       Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výhernými súťažami

Okruh dotknutých osôb: Výherca výhernej súťaže správcu osobných údajov

Osobné údaje: Meno, telefónne číslo, emailová adresa, adresa

Účel spracúvania osobných údajov:

1. Komunikácia

2. Zaslanie výhry

Právny základ spracúvania osobných údajov: 1-2. Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Trvanie spracúvania osobných údajov: 1 rok od doručenia výhry

 

Zoznam spracovateľov osobných údajov používaných pri činnosti spracúvania osobných údajov

Názov: Info-Kern Bt.

Sídlo: 2120 Dunakeszi, Karinthy Frigyes utca 5. a.

Spracúvanie osobných údajov: I-VII.

Správcom vykonávaná činnosť: IT support

 

Názov: Q-TEAM Bt.

Sídlo: 1135 Budapest, Hun u. 13. 10. em. 2

Spracúvanie osobných údajov: I-VII.

Správcom vykonávaná činnosť: IT support

 

Názov: InformKatika Bt..

Sídlo: 2678 Csesztve, Liliom utca 1.

Spracúvanie osobných údajov: I-VII.

Správcom vykonávaná činnosť: IT support

 

Názov: BÉKÉSI PÉTER JÓZSEF E.V.

Sídlo: 1039 BUDAPEST 3 ker. ARADI UTCA 20. 

Spracúvanie osobných údajov: I-VII.

Správcom vykonávaná činnosť: IT support

 

Názov: DTZ-SOFT 99'Bt

Sídlo: 1181 Budapest, Petőfi utca 13. a

Spracúvanie osobných údajov: I-VII.

Správcom vykonávaná činnosť: IT support

 

Meno adresáta: S&T Consulting Hungary Kft.

Sídlo: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.

Spracúvanie osobných údajov: I-VII.

Správcom vykonávaná činnosť: IT support

 

Meno adresáta: Online Comparison Shopping Kft.

Sídlo adresáta: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72

Spracúvanie osobných údajov: V.

Správcom vykonávaná činnosť: zasielanie správ v súvislosti s meraním zákazníckej spokojnosti

 

Meno adresáta: Heureka Group a.s.

Sídlo adresáta: Karolinská 650/, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika

Spracúvanie osobných údajov: V.

Správcom vykonávaná činnosť: zasielanie správ v súvislosti s meraním zákazníckej spokojnosti

 

Meno adresáta: Wanadis Kft..

Sídlo adresáta: 1112 Budapest, Budaörsi út 153.

Spracúvanie osobných údajov: VI.

Správcom vykonávaná činnosť: hromadné zasielanie newsletterov

 

Meno adresáta: Twilio Sendgrid

Sídlo adresáta: 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland

Spracúvanie osobných údajov: VI.

Správcom vykonávaná činnosť: hromadné zasielanie newsletterov

 

Meno adresáta: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Sídlo adresáta: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2

Spracúvanie osobných údajov: IV., IX.

Správcom vykonávaná činnosť: kuriérska služba

 

Meno adresáta: Gebrüder Weiss Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

Sídlo adresáta: 2330 Dunaharaszti, Raktár utca 2.

Spracúvanie osobných údajov: IV., IX.

Správcom vykonávaná činnosť: kuriérska služba

 

Informácie o spoločnom spracúvaní osobných údajov

Správcovia osobných údajov:

Názov: Brendon Gyermekáruházak Kft. 

Sídlo:  Váci út 99, 1139 Budapešť

Identifikačné číslo organizácie: Cg. 01-09-265559; vedené v registri Obchodného súdu hlavného mesta

 

Názov: Brendon Slovakia s.r.o.

Sídlo: Púchovská 10, Bratislava, 831 06

Identifikačné číslo organizácie: 36 827 576; vedené v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

Na základe 26. článku GDPR sa považujú správcovia za spoločných správcov osobných údajov v súvislosti s niektorými spracúvaniami (I. Spracúvanie osobných údajov členov klubu Brendon Family; II. Spracúvanie osobných údajov osôb prihlásených sa na odber newsletterov), ktoré sú podrobne uvedené v týchto pravidlách spracúvania osobných údajov.

Správcovia osobných údajov nezávisle spracúvajú žiadosti o výkon práv dotknutej osoby v súvislosti s činnosťami spracúvania údajov, na ktoré sa vzťahuje spoločné spracúvanie údajov, na základe nasledujúcich pravidiel.

Ak žiadosť o výkon práv dotknutej osoby je doručený v maďarskom jazyku k Brendon Magyarország, žiadosti vyhovie Brendon Magyarország.

Ak žiadosť o výkon práv dotknutej osoby je doručený v slovenskom jazyku k Brendon Slovakia, žiadosti vyhovie Brendon Slovakia.

 

Žiadosti o výkon práv dotknutej osoby môžete podávať na nasledujúcich kontaktoch:

Kontaktná osoba pre dotknuté osoby, vymenovaná zo strany Brendon Slovakia pre žiadosti podávané v slovenskom jazyku:

Meno: Renáta Franó

Emailová adresa: info@brendon.sk

Korešpondenčná adresa: Púchovská 10, Bratislava, 831 06

Kontaktná osoba pre dotknuté osoby, vymenovaná zo strany Brendon Magyarország pre žiadosti podávané v maďarskom jazyku:

Meno: Lívia Zrupkó

Emailová adresa: info@brendon.hu

Korešpondenčná adresa: Váci út 99., 1139 Budapešť

 

Práva, uplatnenie práv a riešenie sťažností dotknutých osôb

 

Dotknutá osoba môže písomne požiadať Správcu osobných údajov o poskytnutie informácií o tom aké jeho osobné údaje, na akom právnom základe, za akým účelom, a za akú dlhú dobu spracováva, a ďalej, že Správca komu, kedy, na základe akého právneho základu a akým jeho osobným údajom dal prístup alebo komu boli prenesené. Správca osobných údajov vyhovie žiadosti dotknutej osoby maximálne do 30 dní.

Ak osobný údaj nevyhovuje skutočnosti, môže sa žiadať o jeho nápravu. Ak je osobný údaj vyhovujúci skutočnosti dostupný, správca osobných údajov nápravu osobného údaja vykoná. Správca osobných údajov označí ten osobný údaj, ktorého správnosť alebo presnosť je zo strany dotknutej osoby spochybnené, ak nesprávnosť alebo nepresnosť daného osobného údaja nie je možné jednoznačne určiť. Správca osobných údajov vyhovie žiadosti dotknutej osoby maximálne do 30 dní.

O vymazanie osobných údajov môže dotknutá osoba požiadať písomne podávanou žiadosťou adresovanou správcovi (vrátane mailu). Žiadosť môže Správca odmietnuť v tom prípade, ak je Správca povinný osobné údaje uchovávať naďalej. Takýto prípad sa môže nastať napríklad, ak ešte neuplynula účtovníckym zákonom stanovená lehota. Ak ale takáto povinnosť neexistuje, správca osobných údajov vyhovie žiadosti dotknutej osoby maximálne do 30 dní.

Dotknutá osoba môže písomne požiadať správcu osobných údajov (aj mailom), aby jeho údaje boli zo strany správcu blokované (jasným uvedením obmedzenej povahy spracúvania údajov a zabezpečením toho, aby bolo spracúvanie oddelené od ostatných údajov). Blokovanie potrvá dovtedy, kým dotknutou osobou uvedený dôvod vyžaduje uchovávanie osobných údajov. O blokovanie osobných údajov môže dotknutá osoba požiadať napríklad ak sa domnieva, že jej žiadosť bola zo strany správcu spracovaná protiprávne, ale v prospech začatého úradného alebo súdneho konania je potrebné, aby žiadosť nebola zo strany Správcu osobných údajov vymazaná. V takomto prípade Správca osobných údajov uchováva osobné údaje (napríklad danú žiadosť) naďalej, až do žiadosti súdu alebo orgánu, následne tieto osobné údaje vymaže.

Dotknutá osoba môže písomne ​​namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu. Správca osobných údajov v čo najkratšej možnej dobe od prijatia námietky, najneskôr však do 30 dní, žiadosť preskúma a rozhodne vo veci samej, čo sa oznámi žiadateľovi písomne.

Správca osobných údajov čo najskôr, najneskôr však do 30 dní, písomne ​​informuje podávateľa žiadosti o vykonaní alebo sťažení žiadosti o uplatnenie práv dotknutej osoby, spolu so skutkovými a právnymi dôvodmi zamietnutia, a zákonnými nápravnými prostriedkami.

Pri uplatnení práv dotknutej osoby sa môže dotknutá osoba obrátiť na správcu osobných údajov na vyššie uvedenej mailovej alebo korešpondenčnej adrese Brendon Slovakia, s prihliadnutím na informácie uvedené pri spoločnom spracúvaní osobných údajov.

Všetci, ktorí sa domnievajú, že jeho práva boli porušené v dôsledku spracúvania osobných údajov zo strany správcu, svojou sťažnosťou sa môže obrátiť na súd alebo úrad (Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Telefónne číslo: +421 /2 3231 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk).

V prípade otázok sme Vám k dispozícii na e-mailovej adrese info@brendon.sk.

Ďalej upozorňujeme, že dozorný úrad prešetruje sťažnosti iba v prípade, ak dotknutá osoba už pred podávaním sťažnosti dozornému úradu kontaktovala správcu osobných údajov ohľadne svojej sťažnosti, čo však neviedlo k výsledku.

 

V Bratislave, február 2021

Brendon Slovakia s.r.o.