Ochrana osobných údajov

Tieto informácie slúžia na to, aby Brendon - prevádzkovateľ webovej stránky Brendon Slovakia s.r.o. (sídlo: Púchovska 10, Bratislava 831 06 , ďalej len „Brendon“), ako správca osobných údajov informoval užívateľov stránky www.brendon.sk o spôsoboch spracúvania osobných údajov a ich právnom základe. V prípade akýchkoľvek otázok a pre ďalšie informácie nás skontaktujte na korešpondenčnej adrese Púchovska 10, Bratislava 831 06 alebo na e-mailovej adrese info@brendon.sk.  
 
Všeobecné informácie 
 
Brendon vyhlasuje, že všetky osobné údaje uvedené užívateľmi považuje za dôverné.  Brendon urobí všetky primerané opatrenia smerujúce k bezpečnému uchovávaniu týchto údajov.
 
Užívateľ má právo kedykoľvek požadovať informácie od Brendona o tom, aké údaje Brendon spracúva o jeho osobe a môže požiadať o vyhotovenie kópie týchto údajov. Ak sa Vaše údaje zmenili alebo sú nesprávne, kedykoľvek môžete požiadať o opravu údajov uchovávaných spoločnosťou Brendon. Ak ste našim registrovaným užívateľom, môžete vykonať zmenu údajov aj na vlastnom profile bez toho, že by ste ohľadnej tejto záležitosti skontaktovali Brendon. Ďalej môžete požiadať aj o čiastočné alebo úplné vymazanie Vašich osobných údajov, respektíve môžete obmedziť spracovanie údajov. Máte právo ďalej namietať voči použitiu Vašich osobných údajov. Brendon vyhovie takýmto požiadavkám v čo možno najkratšom čase, ale najneskôr do 15 dní. Upozorňujeme Vás, že v dobe povinnej archivácie Brendon nemá možnosť vyhovieť žiadosti o vymazanie osobných údajov uchovávaných v súvislosti s plnením povinnosti zo zákona (napr. údaje uvedené na vystavených faktúrach). 
 
Informujeme Vás, že v zmysle článku 37 GDPR Brendon nie je povinný vymenovať zodpovednú osobu na ochranu údajov.
 
Brendon neposiela osobné údaje do krajín mimo Európskej únie, údaje sa posielajú iba v rámci firemnej skupiny pre správcu osobných údajov, Brendon Gyermekáruházak Kft. (so sídlom 1139 Budapešť, Váci út 99).  
 
Podrobné informácie podľa konkrétnych účelov spracúvania údajov
 
I. Spracúvanie osobných údajov členov klubu Brendon Family
 

Registrácia v našej predajni a na stránke www.brendon.sk je dobrovoľná. Údaje potrebné pre registráciu: priezvisko, meno, e-mailová adresa.  Ako doplňujúci údaj môže byť zadané aj telefónne číslo zákazníka. Po registrácii bude kupujúcemu pridelený osobitný identifikátor člena klubu, ktorý je identický s číslom karty Brendon.

Právnym základom na spracovanie osobných údajov je súhlas užívateľov (GDPR článok 6. 1 odsek písm. a). Cieľom spracovania osobných údajov je poskytovanie služieb ponúkaných zo strany Brendon užívateľom (najmä získavanie bodov, zliav alebo katalógov dostupných výlučne pre členov klubu). 

Brendon dáva svojim zákazníkom možnosť, aby svoj zážitok z nákupu hodnotili bodovaním ako aj v textovej forme. Kedykoľvek máte právo odmietnuť zasielanie e-mailových správ  týkajúcich sa hodnotenia nákupu, pričom po takomto odmietnutí Vám takéto e-mailové správy ďalej zasielané nebudú.

V prípade, ak náš člen klubu nahlási reklamáciu, za účelom uľahčenia vybavenia reklamácie systém ponúkne údaje príslušného nákupu, čím sa skráti doba vybavovania veci.

Karta Brendon Family sa vydáva na dobu neurčitú, resp. je platná dovtedy, kým ju majiteľ karty aktívne používa. Ak na karte Brendon Family člena klubu po dobu dvoch rokov nebude registrovaný žiadny nákup, spoločnosť Brendon zruší platnosť karty Brendon Family, definitívne vymaže všetky údaje člena klubu ako aj nazbierané body na karte. Body na zneplatnenej karte Brendon Family nemôžu byť ďalej žiadnym spôsobom uplatnené. Vymazaný člen klubu sa môže opätovne zúčastniť programu Brendon Family len prostredníctvom novej registrácie. Člen klubu registráciou vyslovene prijíma a súhlasí s takýmto postupom.

 
II. Spracúvanie údajov osôb prihlásených k odberu newslettera
 
Brendon zasiela newsletter iba takým užívateľom registrovaným v systéme verných zákazníkov, ktorí pri registrácii - alebo neskôr pri prihlásení do svojho profilu - sa prihlásia k odberu newslettera. Brendon zasiela dva typy newsletterov:
a.) týždenný newsletter, v ktorom zasiela reklamu o novinkách, marketingových ponukách a akciách Brendonu a jeho partnerov, 
b.) tzv. tehotenský newsletter (newsletter Čakáme bábätko) zasiela z času na čas osobám, ktoré pri prihlásení k odberu newslettera uvádzajú očakávaný termín pôrodu, a to s obsahom súvisiacim s aktuálnym obdobím tehotenstva a s rôznymi reklamami.
Právny základ spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. (1) písm. f.) GDPR. Užívateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu newslettera. Príslušná informácia je uvedená v každom newsletteri. Odhlásenie môžete urobiť na príslušnom linku na našej webovej stránke bez kontaktovania spoločnosti Brendon. Po odhlásení nebudete od nás dostávať newslettere. 
 
 V prípade tehotenských newsletterov je doba spracúvania údajov maximálne 9 mesiacov. Newslettre so všeobecným obsahom zasielame dovtedy, kým sa užívateľ neodhlási z odberu. 
 
III. Použitie cookies na stránke 
 
Stránka www.brendon.sk - podobne ako iné webové stránky - používa cookies, ktoré sú nevyhnutné k prevádzkovaniu webovej stránky a identifikácii užívateľa. Cookies sú informácie zasielané z webovej stránky na pevný disk počítača a odtiaľ načítané danou doménou.  Cookies nie sú počítačové programy, ale malé informačné balíčky. Cookies prispievajú k tomu, aby bol zážitok pri používaní internetu ešte pohodlnejší. 
 
Cookies umožňujú, aby produkty vkladané do košíka bez prihlásenia tam aj zostali, ak sa medzitým rozhodnete prihlásiť sa s vlastným užívateľským menom a heslom, a rovnako cookies zachovajú prihlásený status. 
 
Väčšina prehliadačov automaticky prijíma cookies. Užívateľ môže vo svojom prehliadači vypnúť cookies, ale ak to urobí, môže stratiť množstvo funkcií, ktoré slúžia na vhodné používanie webovej stránky. Tu uvádzame nastavenia k používaniu cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch: 

 

K anonymnej analýze údajov návštevnosti s marketingovým účelom používa webová stránka službu Google Analytics. Ide o analytický nástroj Google, ktorý prináša majiteľom webových stránok a aplikácií presnejšie informácie o činnosti návštevníkov. Aplikácia môže používať cookies v záujme zbierania informácií a vyhotovenia správy zo štatistických údajov týkajúcich sa používania webovej stránky bez toho, že by individuálne identifikoval návštevníkov pre Google. Hlavné cookie používaný nástrojom Google Analytics je cookie  „__ga”.
 
Pre vstup do webshopu môžete používať aj prihlásenie cez Facebook, ďalej jednotlivé stránky môžete lajkovať aj zdieľať. V takýchto prípadoch Brendon nebude mať prístup k Vašim prihlasovacím údajom na Facebooku, ani ich neuloží.  
 
K vytvoreniu cielených inzerátov a individuálnych ponúk ako aj k optimalizácii výkonu inzerátov pre užívateľov používame tzv. obrazové body (pixely), o ktorých nájdete ďalšie informácie tu: 
 
IV. Nákup vo webshope
 
Osobné údaje zákazníkov webshopu spracúva Brendon za účelom plnenia svojich právnych záväzkov v súvislosti s poskytovaním služieb webshopu (realizácia online nákupu, plnenie objednávok, fakturácia) a udržiavaním styku so zákazníkmi. 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. (1) písm. b) a c) GDPR. 
 
Preprava balíkov zostavených spoločnosťou Brendon zabezpečujú kuriérske spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (1039,  Budča 962 33 .) a GEBRÜDER WEISS, s.r.o.   (Diaľničná cesta 2, Senec 903 01). Brendon postupuje niektoré osobné údaje zákazníkov webshopu (priezvisko a meno, dodacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa) zmluvnej kuriérskej službe. Postúpenie údajov je potrebné pre doručenie zásielok spoločnosťou slúžia na to, aby v prípade neúspešného doručenia mohla firma skontaktovať zákazníkov. 
 
Uďelujem svoj súhlas s poskytovaním mojich osobných údajov uložených v užívateľskej databáze www.brendon.sk spoločnosťou Brendon Slovakia s.r.o. (sídlo: Púchovská 10, 831 06 Bratislava) spoločnosti BIG FISH Payment Services Kft. (sídlo: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.), ako spracovateľovi údajov. Okruh poskytovaných údajov: meno, priezvisko, titul, IP-adresa, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, posledné štyri číslice platobnej karty. Účel poskytovania údajov: dátová komunikácia potrebná na platobné transakcie medzi systémom obchodníka a poskytovateľa platobných služieb, zabezpečenie možnosti vyhľadávania transakcií pre partnerov-obchodníkov.
 
V. Položka v menu „Napíšte nám“
 
Na formulári „Napíšte nám“ môžete požiadať o informácie v súvislosti s produktami alebo nám môžete zaslať prípadné sťažnosti. Vaše osobné údaje uvedené na formulári (meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo) používa Brendon výlučne na zodpovedanie Vami položenej otázky. Tieto osobné údaje neodovzdáme tretej osobe a nevyužívame ich na marketingové účely. Takéto poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné a uskutočňuje sa podľa článku 6 ods. (1) písm. a) GDPR. Písomnú korešpondenciu uložíme na zákonom stanovené obdobie 5 (päť) rokov. 
 
VI. Na koho sa môžete obrátiť v prípade otázok alebo problému?
 
V prípade otázok sme Vám k dispozícii na e-mailovej adrese info@brendon.sk. Názov a kontaktné údaje dozorného orgánu nad ochranou osobných údajov : Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27) 
 
 
 
V Bratislava, dňa 25. mája 2018
 
Brendon Slovakia s.r.o.