Logické hry

Pomoc pri výbere
Pomoc pri výbere

Pomoc pri nakupovaní: Logické hry

Hračky na rozvoj pamäti odporúčame od veku jedného roka, pretože vtedy už detičky začínajú chápať súvislosti medzi predmetmi, ich podobnosti a odlišnosti. Ako väčšina hračiek na rozvoj zručností, aj tieto ovplyvňujú nielen jednu oblasť. Počas hry sa rozvíja šikovnosť rúk, schopnosť riešiť problémy a logické myslenie, takže pomocou týchto hračiek dieťa pochopí kauzálne súvislosti. Okrem toho poskytujú výbornú príležitosť na posilnenie sebavedomia dieťaťa. Ak dieťa pochválite za šikovnosť, bude mať pocit úspechu, čo ho naplní pocitom radosti.