Firemné údaje

Brendon Slovakia s.r.o.

Púchovská 10, Bratislava 831 06

IČO: 36 827 576

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 65333/B