Blog o bábätkách

Fázy pohybového vývoja bábätka: malými krokmi vpred!

Pohybový vývoj bábätka je veľmi zložitý proces, ktorý pozostáva z prekrývajúcich sa fáz. Na osvojenie jednotlivých foriem pohybu je tiež potrebný fyzický a neurologický vývoj.

Pohybový vývoj každého bábätka je trochu iný, ale v zásade sú všetky založené na rovnakej schéme. Vyznačujú sa rovnakými fázami pohybového vývoja. Otočenie, plazenie, lezenie, sedenie, státie a samozrejme chôdza sú najdôležitejšími míľnikmi vo vývoji pohybu bábätka.

Priestor na pohyb v procese pohybového vývoja bábätka

Ako rodič by ste mali hneď na začiatku poznamenať, že hoci má vývojový pohyb svoj logický a vzájomne závislý proces a časový plán, v tomto vývoji je ešte istý voľný priestor.

Vo fázach pohybového vývoja je približne určené, v koľko mesačnom veku si dieťa osvojuje konkrétne formy pohybu. Voľný priestor znamená, že niektoré deti si osvoja určité pohyby skôr a iné neskôr.

rast bábätka

Hoci sú pravidelné pediatrické vyšetrenia určené na sledovanie vývoja pohybu dieťaťa, no so svojím dieťaťom trávite predsa najviac času vy ako rodič. Vidíte ako sa dieťa vyvíja, aké pohybové formy si už osvojilo, a ktoré ešte nie.

Ako rodič musíte venovať pozornosť tomu, či sa vaše dieťa vyvíja podľa svojho veku. Ak dôjde k oneskoreniu, kontaktujte čo najskôr svojho pediatra! Aby ste si všimli, či vaše dieťa zaostáva v pohybovom vývoji, musíte si uvedomiť, aké druhy pohybu si už malo v danom veku osvojiť.

Súvislosti medzi jednotlivými fázami pohybového vývoja

Nielen štruktúra ľudského organizmu je mimoriadne zložitá, ale aj pohybový vývoj dojčiat. Jednotlivé fázy, míľniky alebo veľké pohyby, logicky nasledujú po sebe.

lezenie

Pokiaľ hovoríme o rozvoji pohybu, často si môžeme myslieť, že hovoríme iba o fyzickom vývoji bábätka. Ale to je omyl!

Pohybový vývoj bábätka nespočíva len v tom, ako bábätko pohybuje so svojimi ručičkami alebo nožičkami. Počas pohybového vývoja prebieha dôležitý fyzický vývoj, dochádza k vývoju svalovej hmoty a pohybového aparátu dieťaťa, medzitým prechádza aj úžasným vývojom nervového systému. O tom, že sa bábätko naučí plaziť a liezť, sa rozhoduje nielen v nožičkách a ručičkách, ale aj v hlavičke.

Symbióza fyzického a neurologického vývoja je dôvod, prečo je pri pohybovom vývoji najdôležitejšie, aby bábätko prechádzalo jednotlivými fázami vývoja pohybu. Bábätko by si malo prejsť každým míľnikom, od chvíle kedy sa naučí otáčať, až po konečnú sebestačnosť. To znamená, že bábätko by si malo prejsť pohybovým vývojom tak, že si pritom osvojí každý pohyb a nedošlo k vynechaniu ani jednej fázy. Uveďme si príklad: dôležité je, aby sa dieťa liezlo ešte predtým ako začne chodiť.

Zdravý vývoj bábätko by ste sa nemali v žiadnom prípade snažiť urýchľovať, pretože všetko má svoje logické usporiadanie, svoj čas. Podľa odborníkov je dôležité neposadzovať a nenechávať bábätko sedieť, rovnako ako sa neodporúča ani chodenie s dieťaťom za ruku.

Sedenie si vyžaduje, aby si bolo dieťa schopné udržať svoju vlastnú hornú časť tela, čo si vyžaduje dostatočne silný chrbtový sval. Pri plazení a polohe na štyroch si dieťa posilňuje chrbtový sval. Ak sa ho pokúsime naučiť sedieť skôr, môže mať neskôr problémy s chrbticou, pretože jeho chrbtové svaly nie sú dosť silné.

To isté platí aj pri chôdzi. Nie je vôbec náhoda, že v pohybovom vývoji predchádza chôdzi, práve lezenie. Všetky formy pohybu, ktoré predchádzajú chôdzi, slúžia okrem iného na posilnenie svalov. Ak začneme dieťa predčasne učiť chodiť, môže sa k nemu pripojiť nevhodná forma pohybu.

Fázy pohybového vývoja bábätka

Známe sú pohyby, ako je otáčanie z bruška na chrbát, otáčanie z chrbta na bruško, plazenie, lezenie, sedenie bez pomoci, státie, chôdza a samostatná chôdza bez držania. Toto sú fázy pohybového vývoja, ktoré sú najviac v povedomí verejnosti, pohyby o ktorých ste s najväčšou pravdepodobnosťou počuli, aj keď ste ešte neboli rodičia. Okrem tých sú však rovnako dôležité aj drobné formy pohyby: otočenie hlavičky, zovretie a uvoľnenie päste atď.

pohybový vývoj bábätka

V každom veku sú určené charakteristické formy pohybu, teda pohyby, ktoré by ste si mali u dieťaťa všimnúť. Práve o tých si teraz povieme podrobnejšie. Nesmieme však zabúdať, že pri veku je dôležité premýšľať o určitom časovom intervale, tj. je určitý voľný priestor v tom, od kedy do kedy by si malo bábätko osvojiť konkrétny pohyb.

A teraz sa pozrieme nielen na konkrétne formy pohybu, ktoré sú charakteristické v danom veku, ale aj na podozrivé príznaky, pri ktorých sa oplatí vyhľadať pomoc odborníka.

Pohybový vývoj 0-2 mesačného bábätka

Pohybový vývoj sa začína už v novorodeneckom veku a trvá až do veku približne dvoch mesiacov. Pohyb novorodeniatok je dosť reflexívny, vedomý pohyb u nich ešte nie je charakteristický, ale vývoj začína veľmi rýchlo.

Počas prvých dvoch mesiacov by ste si mali na bábätku všimnúť nasledujúce pohyby:

 • V prvých dvoch mesiacoch je pre bábätko veľmi typické, že majú zovretú päsť.
 • Bábätká držia svoje ručičky ohnuté.
 • Držanie ručičky so zaťatou päsťou sa postupne zdokonaľuje. Na konci druhého až tretieho mesiaca je už charakteristické voľnejšie a otvorenejšie držanie ruky.
 • Okrem obľúbeného ležania na chrbte bábätko akceptuje aj ležanie na brušku.
 • Bábätko, ktoré leží už aj na brušku aj na chrbte, otáča hlavičkou doľava a doprava.
 • Vo veku 6 týždňov dokáže dieťa zdvihnúť svoju hlavičku v 45-stupňovom uhle.

Toto sú podozrivé príznaky:

 • Asymetrické držanie tela. Týka sa to najmä končatín a hlavičky, ale môže mať dopad aj na celé telo.
 • Záhyby na stehne dieťaťa sú asymetrické.
 • Takmer vždy otáča hlavičku iba jedným smerom.
 • Keď bábätko zdvihnete, natiahne hlavičku smerom dozadu.
 • Ťažkosti s dojčením: ťažkosti s cmúľaním, ťažkosti s prehĺtaním.
 • Často napína svoje telo.

Tip: Nenechajte sa odradiť, ak vaše bábätko nerado leží na brušku! V nasledujúcom článku vám poskytneme rady, ako si môže bábätko obľúbiť ležanie na brušku, ktoré je mimoriadne dôležité aj z hľadiska pohybového vývoja: Vankúšik pod bruško: spoločník pri rozvoji pohybových zručností!

vývoj bábätka

Pohybový vývoj 3 mesačného bábätka

Pri pohybovom vývoji trojmesačného bábätka by ste si mali všimnúť tieto formy pohybu:

 • Keď bábätko leží na chrbte, jeho trup aj končatiny sú symetrické.
 • Pri ležaní na brušku, keď sa opiera o predlaktie, je držanie tela opäť symetrické.
 • Bábätko dokáže pohybovať a otáčať hlavičkou nezávisle od ramien.
 • Keď bábätko priťahujete do sedu za rúčky, dokáže si udržať hlavičku. Hlavička mu nezapadá dozadu.
 • Počas ležania na brušku si bábätko natiahne ručičky pre seba a prezerá si ich.
 • Uchopí predmety, ktoré mu dáte do ručičky a pokúsi sa ich vziať k ústam.

Toto sú podozrivé príznaky:

 • Vôbec neobľubuje ležanie na brušku, po položení na bruško okamžite začne plakať.
 • Otáča hlavičkou iba jedným smerom.
 • Nedokáže si udržať hlavičku ani v sedavej polohe, ani keď leží na brušku.
 • Zovretá päsť sa v porovnaní s novorodeneckým stavom neuvoľňuje, naďalej drží ručičky so zovretou pästičkou.

Pohybový vývoj 4-5 mesačného bábätka

Vek 4-5 mesiacov je obdobie, kedy sú viditeľné väčšie pohyby. V tomto veku si bábätko osvojí otočenie z chrbta na bok. Vo veku 4-5 mesiacov môžete spozorovať tieto formy pohybu:

 • Otočí sa z chrbta na bok a to v oboch smeroch.
 • Bábätko ležiace na brušku natiahne lakte a podopiera sa na dlaniach, zatiaľ čo zdvíha hruď.
 • Bábätko sa rado hrá so svojimi nožičkami.
 • Potreba priestoru sa zvyšuje.

pohybový vývoj

Toto sú podozrivé príznaky:

 • Neotvára dlane, ani keď sa podopiera pri ležaní na brušku.
 • Nesnaží sa otočiť.
 • Držanie tela je príliš napnuté alebo príliš voľné. V oboch prípadoch môže byť príčinou problém so svalovým tonusom.
 • Ťažko sa mu hýbu nožičky alebo v nohách nie je cítiť žiadny odpor.
 • Ťažko sa mu zdvíhajú ručičky.
 • Snaží sa začať pohybovať na chrbte.
 • Pri ležaní na brušku sa nepodopiera na ručičkách, skôr sa snaží lietať.

Pohybový vývoj 6-7 mesačného bábätka

Ďalší dôležitý pohyb sa objavuje v pohybovom vývoji 6-7-mesačných detí: ide o otočenie z chrbta na bruško a otočenie z bruška na chrbát v oboch smeroch. Ale okrem toho si môžete všimnúť aj ďalšie charakteristické vlastnosti:

 • Začína na otáčať za svojimi hračkami.
 • Otočí sa z chrbta na bruško v oboch smeroch.
 • Otočí sa z bruška na chrbát v oboch smeroch.
 • Keď svoje bábätko držíte pod pazuchou a začnete sa blížiť k podlahe, bábätko položí päty na podlahu a začne sa húpať.
 • Keď leží na brušku a položíte mu svoju ruku na pätu, snaží sa odraziť smerom vpred.

Toto sú podozrivé príznaky:

 • Nedokáže sa otočiť z chrbta na bruško, ani z bruška na chrbát. Bábätko by sa malo vedieť otočiť v oboch smeroch, takže je tiež podozrivé, ak sa otáča len z bruška na chrbát a z chrbta na bruško, aj to len v jednom smere.
 • Keď leží na brušku, nesnaží sa opierať o ručičky, namiesto toho akoby lietalo.
 • Snaží sa pohybovať na chrbte.
 • Keď bábätko zdvihnete a začnete sa približovať k podlahe, nožičky si nepoloží ale začne si ich naťahovať.

prvé kroky bábätka

Pohybový vývoj 8-9 mesačného bábätka

Vo veku 8-9 mesiacov dochádza k obdobiu plazenia. Dôležité je, aby bábätko liezlo správnou technikou, teda striedaním ručičiek a nožičiek. Charakteristika pohybového vývoja 8-9 mesačného bábätka:

 • Plazí sa správne, tj. striedavo používa ručičky aj nožičky.
 • V polohe na štyroch sa hojdá.
 • V polohe na štyroch vytlačí zadoček vysoko.
 • Potrebuje veľa priestoru na pohyb, ohrádka mu už nestačí.

Toto sú podozrivé príznaky:

 • Plazí sa nepravidelne. Napríklad používaj obe ručičky súčasne alebo vždy používa iba jednu ručičku.
 • Nesnaží sa udržať v polohe na štyroch.
 • Nedokáže si udržať nožičky v polohe na štyroch, pretože sa mu nožičky šmýkajú.

lezenie po štvornožky

Pohybový vývoj 10-11 mesačného bábätka

Pri rozvoji rovnováhy je ďalším dôležitým pohybom, ktorý nasleduje po plazení je lezenie, osvojenie tohto pohybu je mimoriadne dôležité. Vo veku 10-11 mesiacov by ste si u bábätka mali všimnúť nasledujúce formy pohybu:

 • Dieťa lezie.
 • Dieťa sa bez pomoci dokáže posadiť.
 • Kľakne si.
 • Dieťa sa dokáže postaviť, pričom sa opiera.
 • Dokáže chvíľu stáť aj bez opierania sa.

Toto sú podozrivé príznaky:

 • Dieťa nelezie.
 • Dieťa sa neposadí.

Pohybový vývoj 12-18 mesačného bábätka

Toto je jedno z najočakávanejších období, dieťa sa totiž vo veku od 1 do 1,5 roka naučí chodiť. Osvojenie si chôdze sa môže z časového intervalu mimoriadne líšiť. Niektoré deti dokážu chodiť už od 12 mesiacov, zatiaľ čo iné iba vo veku 1,5 roka, ale je to úplne normálne. Pozrime sa, čo je z hľadiska pohybového vývoja charakteristické vo veku 12-18 mesiacov:

 • Bábätko začne robiť prvé krôčiky, pričom sa niečoho drží.
 • Keď začne bábätko kráčať istejšie, snaží sa dočiahnuť na vzdialenejšie kúsky nábytku.
 • Nakoniec nasleduje samostatná chôdza a snaží sa urobiť pár krôčikov bez toho, aby sa niečoho držalo.

Podozrivé znamenie:

 • Ak sa bábätko snaží vstať a pritom sa postaví na špičky.

chodenie bábätka

Tabuľka pohybového vývoja bábätka.

Aby bol proces pohybového vývoja dieťaťa, ktorý je charakteristický v určitom veku pre vás prehľadnejší, zhromaždili sme hlavné míľniky a dôležité pohyby do jednej tabuľky. Nesmie sa zabudnúť, že okrem dôležitých pohybov sú rovnako dôležité aj tie menšie pohyby, preto by sa na ne nemalo zabúdať!

Kedy môžeme z hľadiska pohybového vývoja hovoriť o probléme?

Ako sme už povedali, z časového hľadiska nie sú jednotlivé fázy pohybového vývoja striktne určené. Niektoré bábätka sú vyspelejšie ako ich rovesníci, niektoré trochu zaostávajú, ale stále je to v norme.

Pri každom dôležitejšom pohybe je určený časový interval od-do, počas ktorého je úplne normálne, ak si bábätko osvojí daný pohyb. Ak dôjde k osvojeniu si daného pohybu v danom období, nie je problém s tempom samotného vývoja. Pokiaľ si však dieťa pohyb neosvojí v určenom období, môže byť toto oneskorenie už problémom.

Problémom nie je len oneskorený vývoj pohybu. Problémom je aj to, ak sa vynechá určitá forma pohybu alebo ak sa jednotlivé pohybové fázy vymenia a dieťa sa napríklad pokúsi začať chodiť ešte skôr ako sa naučí liezť. A samozrejme problémom je aj to, ak danú formu pohybu dieťa nevykonáva správne. Napríklad pri plazení sa musí dieťa ťahať striedaním ručičiek, ak sa snaží ťahať oboma ručičkami, pohyb nie je pravidelný a musí byť korigovaný.

Keďže ako rodič trávite so svojím bábätkom veľa času, ak ste si vedomí základných charakteristík pohybového vývoja, ľahko si všimnete, ak niečo s pohybovým vývojom vášho dieťaťa nie je v poriadku. Ak si všimnete niečo podozrivé, oplatí sa čo najskôr navštíviť vášho pediatria, ktorý vás v prípade potreby nasmeruje k špecialistovi na vývoj v ranom detstve. Napríklad pomocou terapie Dévény možno už po niekoľkých cvičeniach dosiahnuť veľmi výrazné výsledky.

Príčinou problémov sú často iba problémy so svalovým tonusom, ktoré môžu byť spôsobené napríklad krátkodobým nedostatkom kyslíka počas pôrodu. Problémy so svalovým tonusom často spôsobujú abnormality vo vývoji pohybu. Bábätká zvyčajne nevykonávajú správne určité formy pohybu. Našťastie však existuje riešenie: fyzioterapeut môže okrem iného pomôcť pohybovému rozvoju dieťaťa aj pomocou špeciálnych cvičení a pohybov.

Vývojový pohyb bábätiek je ako hudobné dielo skomponované do najmenších detailov. Každá časť procesu na seba nadväzuje, nie je možné vykonávať jeden pohyb bez znalosti druhého pohybu. Ako rodič by ste mali mať jasno v jednotlivých fázach pohybového vývoja a sledovať, či je vývoj vášho dieťaťa podľa očakávaní. Hneď ako zistíte akékoľvek podozrivé príznaky, čo najskôr sa poraďte s pediatrom, pretože je nevyhnutné včasné ošetrenie oneskoreného pohybového vývoja, aby sa zabezpečilo, že niektoré formy pohybu nebudú zafixované nesprávne.

Súvisisiace produkty:

Foto: www.shutterstock.com