Blog o bábätkách

Domáci pôrod

Aj na Slovensku si môžete zvoliť domáci pôrod. V tomto článku sa môžete dočítať o výhodách domáceho pôrodu a taktiež sa dozvedieť informácie o tom, kto môže rodiť doma a kto nie.

Domáci pôrod je mimoriadne sporná téma. Niet budúcej matky, ktorá by o tomto spôsobe pôrodu nemala vytvorený názor. Niektoré mamičky sú úplnými zástankyňami domáceho pôrodu, kým iné sú absolútne proti tomu a uprednostňujú pôrod v nemocnici. Zodpovednosť, bezpečnosť, duševná pohoda: slová, ktoré sa objavia pri každej debate domáci pôrod verzus pôrod v nemocnici.

Cieľom tohto článku nie je presvedčiť budúcu mamičku o jednom alebo druhom type pôrodu. Cieľom je skôr poskytnúť každej budúcej matke komplexný obraz o tom, čo znamená domáci pôrod.

pôrod

Domáci pôrod je viac ako rozhodnutie

Domáci pôrod nie je len rozhodnutie o tom, ako chceme svoje dieťa priniesť na svet. Domáci pôrod je skôr filozofia, druh životného presvedčenia. Vo všeobecnosti platí, že mamičky, ktoré sa rozhodnú rodiť doma to nerobia na základe náhleho rozhodnutia, ale z presvedčenia.

Výhody domáceho pôrodu: v hlavnej úlohe dieťa a matka

Mnohí sa pýtajú, prečo si mnoho budúcich matiek vyberie radšej pôrod doma ako pôrod v nemocnici. Odpoveď na túto otázku je uvedená nižšie.

Tehotné matky, ktoré sa rozhodnú rodiť doma, chcú nerušený, prirodzený pôrod. Pôrod, ktorý je absolútne prirodzeným procesom v životnom cykle, si tieto rodičky dokážu predstaviť len v prípade, ak k nemu dôjde v známom, pokojnom prostredí. Zástankyne domáceho pôrodu tvrdia, že žiadna komplikácia si nevyžaduje lekársku starostlivosť.

Nemocničné prostredie, zdravotnícky personál sú pre nich desivé, oveľa viac túžia mať pri pôrode niekoho, kto pri nich stojí, kto tam nie je iba z lekárskeho hľadiska, ale poskytuje mamičke aj duchovnú podporu.

pôrodná dula

Medzi výhodami pôrodu doma sa často objavuje, že nastávajúce matky chcú, aby proces pôrodu prebehol v ich vlastnej réžií, to znamená bez náhlenia alebo zmätku z akýchkoľvek vonkajších okolností. O pôrode v nemocnici sa často tvrdí, že hlavnú úlohu nedostáva nastávajúca mamička a dieťatko, a že nie je čas na to, aby sa priebeh pôrodu až po samotné narodenie bábätka posúval v prirodzenom rytme.

Nastrihnutie hrádze je zvyčajne spoločným znakom pôrodov v nemocniciach, pričom obhajcovia domáceho pôrodu tvrdia, že tomuto bolestivému zákroku sa dá vyhnúť pomocou adekvátnej ochrany hrádze a neuponáhľaného pôrodu.

Okrem toho je však najpôsobivejším argumentom v prospech domáceho pôrodu zvyčajne to, že je čas a príležitosť prežiť daný okamih.

Nový člen rodiny nepochybne prichádza do priateľského a pokojného prostredia a toto okolie výrazne prispieva k pôrodu bez stresu. Počas pôrodu doma je bábätko hneď po narodení priložené k prsníku, aby mohlo sať. Ako uznáva čoraz viac baby friedly nemocníc, okamžité dojčenie je dôležitou súčasťou prirodzeného pôrodu:

 • Vtedy totiž malé bábätko získava neoceniteľné mlieko známe tiež ako mledzivo. Mledzivo obsahuje množstvo látok, ktoré pomáhajú dieťaťu, posilňujú vývoj imunitného systému. Pri dojčení bezprostredne po narodení nemyslite na konzumáciu väčšieho množstva materského mlieka. Predmlieko je spočiatku len pár kvapiek, ale každá kvapka má hodnotu zlata a nezabúdajme, že aj bruško novorodenca je veľmi malé.
 • Okamžité priloženie na prsník nie je dôležité len pre bábätko, ale aj pre mamičku. Počas dojčenia sa uvoľňuje oxytocín, ktorý pomáha sťahovaniu maternice, a tým znižuje stratu krvi matky a odlúčenia placenty.

domáci pôrod

Nariadenie o pôrode doma

Na Slovensku podľa zákona nie je zakázané rodiť doma, a nie je asi stanovené, že rodička musí rodiť iba v pôrodnici. Žena môže rodiť tam, kde jej bude poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť, čiže môže rodiť aj doma.

Podmienky domáceho pôrodu:

 • Nekomplikované tehotenstvo.
 • Nastávajúca matka dovŕšila 18 rokov v čase, keď musí priniesť rozhodnutie o pôrode doma.
 • Počas prvého pôrodu nastávajúca matka nedosiahla vek 40 rokov v čase, keď musí priniesť rozhodnutie o pôrode doma.
 • Gestačný vek je vo veku 37 až 41 týždňov.
 • Plod je zakončený hlavičkou.

Dokedy sa musí mamička rozhodnúť o domácom pôrode? Musí sa rozhodnúť do 36. týždňa tehotenstva.
V súvislosti s domácim pôrodom je podstatným ustanovením, že domáci pôrod je mimo zdravotníckeho zariadenia možný len na mieste, z ktorého je nemocnica s pôrodníckym oddelením dostupná do 20 minút.

Aj keď mamička chce rodiť doma, nie je to vždy možné, pretože môže existovať riziko ohrozenia zdravia dieťaťa alebo matky. Teraz vám zhrnieme dôvody, ktoré vylučujú možnosť domáceho pôrodu. Najskôr zo strany matky a potom zo strany dieťaťa.

Dôvody vylúčenia domáceho pôrodu zo strany matky:

 • cisársky rez pri predchádzajúcich pôrodoch,
 • horúčkovitý stav,
 • infekcia HIV,
 • infekcia hepatitídou B alebo hepatitídou C,
 • silné fajčenie,
 • závislosť na drogách alebo alkohole,
 • srdcové choroby, arytmia,
 • anémia atď.

Dôvody vylúčenia domáceho pôrodu zo strany plodu:

 • dvojčatové alebo viacpočetné tehotenstvo,
 • predpokladaná pôrodná hmotnosť nad 4 kg,
 • vývojová porucha,
 • abnormálny NST,
 • porucha polohy plodu a atď.

Tip: Väčšinou je plod v maternici v polohe pozdĺžnej hlavičkou. To je ideálna poloha na pôrod, ale plod môže byť aj v inej polohe. Za nepravidelné polohy sa považujú polohy, kedy je plod dole hlavičkou alebo koncom panvovým, o týchto polohách sa môžete podrobnejšie dočítať v našom článku Poloha plodu.

Aj keď sú všetky podmienky splnené vopred, môže nastať situácia na začiatku pôrodu alebo tesne počas pôrodu, keď musíte prestať rodiť doma a ísť do pôrodnice.

Viditeľné trendy spojené s pôrodom doma

Pôrod doma mal vždy svojich priaznivcov a nasledovníkov. Aj na Slovensku má táto forma pôrodu svojich nasledovníkov, ale je pravdou, že väčšia časť budúcich mamičiek volí pôrod v nemocnici. Občas však existujú trendy, ktoré spopularizujú domáci pôrod a stanú sa obľúbenejšími medzi budúcimi matkami.

Epidémia COVID-19 mala znateľne veľký vplyv na domáce pôrody. Kvôli situácii spôsobenej koronavírusom začalo veľa mamičiek, ktoré inak plánovali pôrod v nemocnici, premýšľať o možnosti pôrodu doma. Prečo?

Z dôvodu epidémie museli nemocnice prijať niekoľko opatrení, čím sa pôrod stal neosobnejším. Napríklad pôrod za prítomnosti otca bol počas pandémie koronavírusu obmedzený. Nie je všade možnosť, aby bol otec prítomný pri pôrode svojho dieťaťa. A pre mnohých je ide o faktor, ktorý ich núti uvažovať o pôrode doma.

pôrod doma

Okrem obmedzenia možnosti pôrodu za prítomnosti otca nastávajú aj zmeny v dĺžke času stráveného na oddelení šestonedelia. Z dôvodu zavedenia zákazu návštev sa veľa budúcich matiek bojí, že zostanú samé v prvých pár dní po pôrode. A samozrejme riziko možnej infekcie COVID-19 môže tiež spôsobiť nedôveru k pôrodom v nemocnici. Skúsenosti už teraz ukazujú, že práve infekcie sa boja budúce matky najmenej.

Pokiaľ ide o koronavírus, rastúci trend rodiť doma je taký citeľný, že pôrodné asistentky nie sú schopné prakticky prijať viac nastávajúcich matiek, keďže je záujem mimoriadne vysoký.

Počas epidémie sú pôrodné asistentky tiež v zložitej situácii, pretože dôvera medzi budúcou matkou a pôrodnou asistentkou, ktorá ju podporuje, je veľmi dôležitým pilierom pôrodu v domácom prostredí. V normálnej situácii viacnásobné osobné stretnutia a príprava na pôrod veľmi pomáhajú pri budovaní dôvery. Tieto osobné stretnutia sú v súčasnosti minimalizované, aby sa zabránilo infekciám. Zoznámenie sa medzi pôrodnou asistentkou a nastávajúcou matkou, príprava na pôrod sa preniesla do online priestoru a prebieha virtuálne. Z hľadiska dôvery a osobného kontaktu to samozrejme nie je ideálne, ale v súčasnej situácii neexistuje iná možnosť.

Je viditeľné, že v čase epidémie koronavírusu sa vďaka epidemiologickým opatreniam čoraz viac matiek rozhoduje pre pôrod doma, pôrodné asistentky upozorňujú matky, že ako sme písali na začiatku článku, pôrod doma je viac ako rozhodnutie, skôr ide o životnú filozofiu. To znamená, tento druh nerušeného, prirodzeného pôrodu by si mali vybrať mamičky, ktoré sa s ním dokážu plne stotožniť.

Domáci pôrod alebo pôrod v nemocnici?

Môžeme vymenovať dlhý zoznam argumentov pre a proti domácemu a nemocničnému pôrodu. Existujú situácie, kedy je z bezpečnostných dôvodov v záujme zdravia matky a dieťaťa povinné zvoliť si pôrod v nemocnici namiesto toho, aby došlo k pôrodu v domácom prostredí. Ak to však okolnosti dovolia, je to väčšinou na budúcej mamičke, kde chce priniesť na svet svoje dieťa. Ktoré aspekty sú pre ňu najdôležitejšie, s čím sa dokáže stotožniť.