Blog o bábätkách

Dojčenské reflexy: morov reflex a iné

Dojčenské reflexy, ako napríklad morov reflex sú na určitý čas užitočné, ale ak pretrvávajú aj po čase, môžu spôsobiť problémy vo viacerých oblastiach.

Náš život je založený na mnohých reflexoch, teda automatických reakciách. Niektoré z nich nás sprevádzajú počas celého života. Ide o takzvané vegetatívne reflexy. Vďaka nim dýchame, kašleme, žmurkáme, kýchame. Sú zodpovedné aj za termoreguláciu, cirkuláciu, prehĺtanie a zvracanie. V dojčenskom veku sú bábätká vystavené aj ďalším takzvaným primitívnym reflexom, ktoré im pomáhajú prežiť. Najznámejšie detské reflexy sú morov reflex, sací reflex a úchopový reflex.

Charakteristika dojčenských reflexov

Dojčenské reflexy, ktoré riadi mozgový kmeň, sú nevyhnutné pre skorý vývoj. Ich existencia je tiež nevyhnutná pre nástup pohybového vývoja a prežitie bábätka. Získanie rôznych pohybových vzorcov čiastočne závisí aj od primitívnych reflexov.

Veľký rozdiel v porovnaní s vegetatívnymi reflexmi je, že primitívne reflexy nepretrvávajú do dospelosti. Tak by mal aspoň fungovať prirodzený proces. Dojčenské reflexy sú totiž užitočné iba určitý čas, potom prestávajú byť výbavné až úplne zaniknú. Inštinktívne, nepodmienené reakcie sú nahradené podmienenými reakciami. Ak tieto reflexy naďalej pretrvávajú a neprestávajú sa objavovať, môže to spôsobiť problémy vo vývoji dieťaťa.

novorodenecký reflex

Problém s pretrvávajúcimi dojčenskými reflexmi

V prípade primitívnych reflexov je obvyklé, že keď „expirujú” začnú zanikať. Ale môže nastať aj prípad, že z nejakého dôvodu môže reflex pretrvávať. Je to problém, pretože to negatívne ovplyvňuje vývoj dieťaťa. V dôsledku nezanikajúcich reflexov môžu vzniknúť veľmi rozmanité problémy. Môžu sa vyskytnúť aj ťažkosti s pohybom, poruchami učenia a problémami so správaním. Neustupujúce dojčenské reflexy tiež často vyvolávajú problém s vývojom nervového systému.

Ak pretrváva čo i len jediný dojčenský reflex, stojí za to preskúmať aj tie ostatné, pretože reflexy sú v zásade súčasťou komplexného úzko súvisiaceho systému. Preto sa často stáva, že je potrebné riešiť nielen jeden pretrvávajúci dojčenský reflex, ale môžu sa prejaviť aj ďalšie reflexy, ktoré je potrebné liečiť.

Dojčenské reflexy

Zoznam dojčenských reflexov je pomerne dlhý. Niektoré z nich trvajú iba niekoľko mesiacov, ale niektoré môžu trvať aj po dovŕšení jedného roka dieťaťa. V tejto časti vám povieme viac o jednotlivých reflexoch.

Pozrieme sa na to, dokedy sa dajú jednotlivé reflexy vyvolať, respektíve aké inštinktívne správanie a formu pohybu každý reflex vyvoláva. Pri prezentácii reflexov sa zameriame najskôr na tie, ktoré trvajú najkratšie, až po tie, ktoré sú aktívne najdlhšie.

Chôdzový automatizmus

V porovnaní s inými dojčenskými reflexmi, práve chôdzový automatizmus zmizne ako prvý. Ak chcete aktivovať tento reflex, chyťte bábätko pod pazuchami, od driekovej časti trochu vyššie. Držte ho v takej výške, aby sa nožičkami dotýkalo podlahy. Vplyvom chôdzovégo automatizmu začne bábätko pohybovať nožičkami.

Chôdzový automatizmus je aktívny asi do veku 6 týždňov.

Je veľmi dôležité, aby ste si tento pohyb nožičkami nezamenili s tým, ktorý sa objaví približne vo veku 6-7 mesiacov bábätka, keď ho chytíte v oblasti drieku začne nožičkami kopať. Je to už oveľa pokročilejšia etapa pohybového vývoja.

Tip: Ak sa chcete dozvedieť viac o najdôležitejších fázach pohybového vývoja, prečítajte si náš článok: Fázy pohybového vývoja bábätka: malými krokmi vpred! V tomto článku sa dozviete, kedy by malo dieťa začať loziť, liezť a osvojiť si ďalšie dôležité formy pohybu.

Úchopový reflex

Úchopový reflex je jedným z najznámejších reflexov, ktorý sa tiež bežne nazýva aj ako dlaňový reflex. S týmto pojmom sa určite stretnete, pretože sa objaví aj pri pravidelných pediatrických vyšetreniach.

Ak chcete aktivovať úchopový reflex, dotknite sa prstom na dlani bábätka. Vplyvom úchopového reflexu bábätko chytí váš prst. Úchop je zvyčajne taký silný, že dokonca môžete dieťa jemne potiahnuť do sediacej polohy, bude vás silno držať za prst.

novorodenecká reakcia

Neskôr tento pohybový vzor pomáha zvládnuť úchop ako vedomú formu pohybu.

Úchopový reflex je aktívny približne do 3 mesiacov veku bábätka.

Pretrvávanie úchopového reflexu:

 • môže mať vplyv na zručnosť,
 • bráni v dosiahnutí rovnováhy na oboch nohách,
 • prekáža nohám pri plynulej chôdzi,
 • môže spôsobiť kladivkový úchop,
 • a môže tiež brániť rozvoju manipulačných zručností.

Morov reflex

Morov reflex je druh obranného reflexu, ktorý môže byť u bábätka vyvolaný núdzovým stavom alebo väčším hlukom, neočakávaným stimulom. Ale na aktiváciu nemusíte nastavovať hudbu na maximálnu hlasitosť. Stačí bábätko položiť na chrbát a následne pridržaním hlavičky trochu nadvihnete hornú časť telíčka. Následne náhlym pohybom spustíte jeho hlavičku o niečo nižšie.

Ako pôsobí morov reflex? V dôsledku neočakávaného podnetu by ste mali vidieť, ako vaše bábätko náhle roztiahne dlane a ruky, prsty na rukách sa mu úplne roztiahnu a roztiahnu sa mu aj nohy. Medzitým tiež dôjde k veľkému vdýchnutiu. Po utíšení tohto pohybu sú ručičky bábätko akoby v polohe objatia, spoja sa pred jeho telom, akoby sa chcelo niečoho chytiť. A samozrejme je toto všetko sprevádzané plačom.

Pri morovom reflexe je dôležité, aby vyvolaný efekt, ako napríklad roztiahnutie a objímanie ručičiek, bolo symetrické! Ak dôjde k asymetrii, napríklad ak rameno vykonáva iba jeden z očakávaných pohybov, môžu sa v pozadí vyskytnúť problémy s nervovým systémom.

Morov reflex je prítomný už v okamihu narodenia dieťaťa, tento vďaka tomuto reflexu sa novorodenec prvýkrát nadýchne. Neskôr už nezohráva úlohu pri samotnom dýchaní, ale skôr v signalizácií núdzového stavu. Ak sa dieťatko cíti v nebezpečenstve, upúta na seba pozornosť pomocou tejto komplexnej série pohybov a plaču.

Morov reflex je aktívny asi od veku 2 do 4 mesiacov.

Dieťa, u ktorého morov reflex pretrváva:

 • môže byť precitlivelé na vonkajší svet,
 • môže byť plaché, utiahnuté,
 • má problém upriamiť svoju pozornosť,
 • v niektorých situáciach sa môže zablokovať alebo naopak reagovať prehnane,
 • môže mať ťažkosti s prispôsobením sa novým situáciám,
 • môže byť v určitých situáciách nerozhodné,
 • sebavedomie dieťaťa môže byť mimoriadne nízke.

Sací-hľadací reflex

Sací-hľadací reflex je úplne prvý primitívny reflex, s ktorým sa stretnete hneď po narodení bábätka. Účinok tohto reflexu možno najvýraznejšie pozorovať v prvých hodinách po narodení bábätka. Preto je také dôležité, aby bolo bábätko po narodení čo najskôr priložené na prsník. Pri dojčení hrá hlavnú úlohu inštinktívne fungujúci sací-hľadací reflex. Akonáhle siahnete na ústa dieťaťa alebo oblasť okolo úst, vaše dieťa okamžite otočí hlavičku, otvorí ústa a vykoná sací pohyby.

V tomto prípade hovoríme o inštinktívnej činnosti, ktorá je potrebná až do obdobia, kým si vaše dieťa samo pomocou mnohých a veľmi praktických cvičení neuvedomí, že ak uvidíte mamičkin prsník, znamená to sanie.

Sací-hľadací reflex je aktívny približne do 3-4 mesiacov, potom je nahradené naučeným, vedomým správaním.

Pretrvávajúci sací-hľadací reflex:

 • sťažuje naučenie žuvania,
 • môže spôsobiť problémy tvorby zvukov,
 • môže spôsobiť slinenie,
 • a vo veku niekoľkých rokov si stále berie veci do úst.

Babkinov reflex

Babkinov reflex je pomenovaný po ruskom neurológovi Borisovi Babkinovi. Objavil tento druh novorodeneckého reflexu, ktorý inak vyplýva zo spojenia medzi úchopovým reflexom a sacím-hľadacím reflexom.

Stlačením dlane bábätka spustíte Babkinov reflex. Čo sa bude diať? Bábätko dokáže ohýbať krk, otáčať hlavičkou a otvárať ústa, čo naznačuje, že je pripravené na sanie. Prečo tento predpoklad? Pretože tieto tri reakcie nemusia nastúpiť súčasne. Je tiež úplne normálne, ak nastúpia osobitne, ale môžu sa objaviť aj spoločne.

Babkinov reflex, rovnako ako sací reflex je aktívny do veku približne 3-4 mesiacov.

Pretrvávanie Babkinovho reflexu môže spôsobiť reflexívne pohyby ústami, napríklad počas kreslenia alebo neskôr, ak je dieťa už v školskom veku, počas písania.

Tónický labyrintový reflex

Tónický labyrintový reflex alebo ako sa bežne nazýva skratka TLR, je možné aktivovať stimuláciou rovnovážneho orgánu dieťaťa, pohybom hlavy a zmenou priestorovej polohy.

TLR hrá hlavnú úlohu pri vyrovnávaní sa z polohy plodu typickej pre novorodencov. Tento reflex môže spustiť aj naklonenie hlavičky dopredu a naklonenie hlavičky dozadu. Rozlišovanie medzi týmito dvoma smermi je dôležité, pretože k ustupovaniu nedochádza súčasne.

Tónický labyrintový reflex spojený so sklopením hlavy dopredu je aktívny asi do veku troch mesiacov a v prípade TLR spojenej so spätným náklonom môže dôjsť k ústupu asi vo veku 3 rokov.

Ak nedôjde k úplnému ústupu, ale zostane v priebehu času aktívny, môže to viesť k mnohým problémom:

 • zlé držanie tela,
 • problémy s vnímaním priestoru a videním,
 • zlý zmysel pre čas,
 • problémy s rovnováhou,
 • ťažkosti s osvojovaním si zložitých foriem pohybu,
 • chôdza po špičkách,
 • nedostatočný svalový tonus,
 • zlá orientácia.

Asymetrický tonický reflex krku (ATNR)

Ide o typ novorodeneckého reflexu, ktorý je aktívny už v maternici, pretože pomáha plodu v pohybe a má vývojový vplyv na svalový tonus. Asymetrický tonický reflex krku (ATNR) tiež zohráva úlohu pri narodení dieťaťa, konkrétne vo fáze tlačenia. To uľahčuje bábätku prechod pôrodnými cestami.

Ale čo je vlastne tento reflex? Keď si dieťa otočí hlavičku do strany, vyrovná si ručičku a nožičku na tej istej strane a stiahne si ručičku a nožičku na opačnej strane. Vďaka asymetrickému tonickému reflexu krku je dieťa ležiace na brušku schopné dýchať aj pri otáčaní hlavičky do strany.

Tento novorodenecký reflex hrá hlavnú úlohu pri získavaní rôznych stupňov motorického vývoja. Prispieva k rozvoju siahania po rôznych veciach a otáčania z chrbta do bruško.

Z hľadiska pohybového rozvoja sa vždy zdôrazňuje, že je veľmi dôležitá fáza lozenia. Ale čo to má spojené s primitívnym reflexom? Absencia obdobia lozenia môže byť následkom pretrvávajúce asymetrického tonického reflexu krku. To môže spôsobiť problémy v koordinovanej spolupráci dvoch hemisfér mozgu, pravej a ľavej.

Asymetrický tonický reflex krku zostáva aktívny až do veku približne 5 až 6 mesiacov.

Oneskorenie ústupu asymetrického tonického reflexu krku môže mať dopad v mnohých oblastiach, najmä v oblasti pohybového rozvoja dieťaťa. Môžu sa u dieťaťa objaviť nasledujúce znaky:

 • problémy v osvojení si otáčania,
 • ťažké osvojenie si samostatnej chôdze,
 • môžu nastať problémy s rovnováhou,
 • uchopenie a ťahanie predmetov môže predstavovať problém,
 • môžu sa vyskytnúť problémy so zrakom.

Symetrický tonický reflex krku (STNR)

Rovnako ako predchádzajúci reflex, aj STNR je koordinovaný pohybový vzorec hlavy a končatín, ale v tomto prípade hovoríme o symetrickej reakcii. Ale poďme sa pozrieť na konkrétny prípad. Pri aktivácií symetrického tonického reflexu krku (STNR) môžete zistiť, že naklonením hlavičky dieťaťa dopredu sa ruky ohnú a nohy natiahnu. Keď sa hlavička dieťaťa oprie dozadu, stane sa pravý opak, tj. vystrie si ručičky a pokrčí nožičky.

reakcie novorodenca


To všetko v polohe poštvornožky znamená, že keď stojí na všetkých štyroch a sklopí hlavičku dozadu, opiera sa o vystreté ručičky, stiahne si nožičky a sadne si na zadoček. Nakloní hlavu dopredu a vráti sa do štvornohej polohy.

Symetrický tonický reflex krku zostáva aktívny až do veku približne 5 až 6 mesiacov.

Kvôli pretrvávajúcemu symetrického tonického reflexu krku:

 • môže sa vyvinúť zakrivené držanie tela,
 • môžu sa vyskytnúť problémy s koordináciou očí a rúk,
 • nedostaví sa obdobie lozenia alebo dieťa lozí nesprávnou technikou,
 • nechce sa hrať s loptovými hrami alebo plávať.

Galantov reflex

 • Galantov reflex je opäť reflex pomenovaný podľa jeho objaviteľa, ruského neurológa Johanna Susmana Galantu. V podstate ide o spinálny reflex, ktorý vyvoláva bočný pohyb. Tento pohyb hrá dôležitú úlohu pri prechode cez rodičovské cesty.

Na aktiváciu Galantovho reflexu by mala byť vaša ruka jemne stiahnutá pozdĺž chrbtice dieťaťa v páse. Dieťatko otočí boky na stranu, na ktorej ste ho pohladili a z tejto strany si zdvihne aj nožičky. Podobá sa to poskakovaniu vplyvom šteklenia.

Galantov reflex zostáva aktívny až do veku približne 8 až 9 mesiacov.

V prípade, že Galantov reflex pretrváva:

 • stav vzrušenia sa môže stať trvalým, je pre dieťa ťažké sedieť na jednom mieste,
 • dieťa môže byť v oblasti pása príliš citlivé,
 • môžu sa objaviť problémy pri učení sa na nočník,
 • môžu sa objaviť ťažkosti so sústredením sa na určité veci.

Babinského reflex

Babinského reflex je plantárny reflex, ktorý sa dá aktivovať jemne pohladením bočnej strany chodidiel dieťaťa. Výsledkom je, že dieťa roztiahne prsty na nohách v rozdelení 1-4, to znamená, že sa palec na nohe ohýba jedným smerom a ďalšie štyri prsty opačným smerom.
Babinského reflex zostáva aktívny až do veku asi 10 mesiacov. Zánik tohto reflexu môže trvať dlhšie, ale keď sa dieťa naučí chodiť, táto reakcia zmizne.

Pretrvávanie Babinského reflexu môže viesť ku vzniku problémov s rovnováhou.

dojčenské reakcie

Úchopový reflex nohy

Vyvolanie úchopového reflexu nohy je veľmi jednoduché. Ak trochu potlačíte nožičku bábätka, reaguje zovretím prstov na nohách, akoby chcelo prstami niečo chytiť.

Úchopový reflex nohy pretrváva až do veku asi 1 roka.

Úchopový reflex nohy, plantárneho reflexu môže sťažiť osvojenie si chôdze.

Landauov reflex

Landauov reflex je opäť komplexný reflex zahŕňajúci koordináciu hlavy a končatín, ktorý hrá dôležitú úlohu pri vývoji svalov pozdĺž chrbtice, ako aj pri vývoji správneho držania tela. Táto reakcia sa prejaví, ak dieťa zdvihnete horizontálne za hrudník. V tejto polohe dieťa drží, zdvíha hlavičku, má konkávny chrbát a končatiny drží v úrovni tela so zvyškom tela. Pohybom dieťaťa z tejto polohy sa sklonením hlavičky uvoľní napätie v končatinách a chrbte.

Landauova reakcia zostáva aktívna až do veku 1-2 rokov.

Dôsledky pretrvávania Landauovho reflexu:

 • môžu sa vyskytnúť problémy s rovnováhou,
 • môže sa objaviť nešikovnosť pri skákaní a behu
 • ťažkosti so zvládnutím zložitých foriem pohybu.

Čo je možné urobiť, keď niektorý z reflexov nezanikne?

Po podrobnom popise jednotlivých reflexov už vieme, aké účinky môžu mať jednotlivé reakcie na vývoj dieťatka. Ani by ste si nemysleli, že niektoré problémy, ktoré sa u vášho dieťaťa objavia, môžu byť spôsobené nezaniknutím reflexu. Samozrejme, nikto od vás ako od rodiča neočakáva, aby ste ich odhalili.

Diagnostika pretrvávajúcich novorodeneckých reflexov je zložitá, často multidisciplinárna úloha.
Ak sa však domnievate, že u vášho dieťaťa niektorý z reflexov nezanikol, prvá cesta zvyčajne vedie k detskému neurológovi. Ten dieťa vyšetrí. Ak to považujete za potrebné, môžete požiadať o pomoc ďalších odborníkov z iných oblastí. Napríklad diagnóza sa často robí spolu s pohybovým terapeutom alebo špeciálnym liečebným pedagógom. V závislosti od diagnózy môžete ísť ďalej a liečiť zdroj problému, teda pretrvávajúci reflex.

Keďže účinky reflexov nie sú také hmatateľné, možno si položiť otázku, odkiaľ môžete vedieť, že sa musíte obrátiť na profesionála? Všeobecne platí pravidlo, že ak máte problém, ktorý ovplyvňuje každodenný život vášho dieťaťa, určite si vyžaduje odbornú pozornosť. Tento každodenný problém sa môže vyskytnúť v niekoľkých oblastiach života: môže to byť porucha učenia, porucha správania alebo dokonca problém v pohybovom vývoji.

Foto: www.shutterstock.com