Blog o bábätkách

Ako funguje ovulačný test

Ovulačné testy pomáhajú párom pri plánovaní rodičovstva, pretože predpovedajú očakávaný čas ovulácie.

Jednou z najväčších pomoci rodičov pri plánovaní rodičovstva je ovulačný test. Tento názov už označuje funkciu testu. Ovulačné testy pomáhajú určiť ideálny čas na počatie. Ešte predtým ako prejdeme k samotnému používaniu, sa oboznámime s luteinizačným hormónom (LH) a jeho úlohou.

Úloha luteinizačného hormónu pri ovulácii

Luteinizačný hormón, skrátene LH, je pohlavný hormón produkovaný hypofýzou. Luteinizačný hormón v podstate pôsobí na vaječníky, pomáha folikulom dozrieť a keď hladina LH dosiahne maximum, dochádza k ovulácii, dozretiu vajíčok.

Hladina LH v tele sa počas cyklu mení. Na začiatku cyklu je hladina LH medzi 3-15 mIU/ml. Postupom cyklu hladina LH v tele stúpa a pribl. vrchol dosahuje pri 50 mIU/ml, ale môže ho dokonca prekročiť. V druhej polovici cyklu hladiny LH opäť klesne na 3-15 mIU/ml. Keď hladina luteinizačného hormónu v tele dosiahne svoj vrchol, nastane ovulácia.

plodné dni

Čas ovulácie sa teda dá odvodiť z hladiny hormónu LH. Preto ovulačný test často nazývajú aj ako LH test. Ako funguje meranie?

Hormón LH putuje z krvi do zvyšku tela, vrátane moču. Vďaka tomu sa dá preukázať nielen z krvi, ale aj z moču. Na domáce testovanie môžete použiť ovulačné testy, ktoré ukazujú výsledok z moču.

Ako funguje ovulačný test

Ovulačný test je typ testu citlivosti, ktorý skúma koncentráciu LH v tele. Zisťuje, či hladina LH vášho tela dosahuje vhodnú úroveň citlivosti pre ovulačný test. Priemerný ovulačný test má úroveň citlivosti 25 mIU/ml, takže pri pozitívnej hladine LH v tele vykazuje pozitívny výsledok.

Existujú citlivejšie testy LH, ktoré dokážu ukázať koncentrácie luteinizačného hormónu pod 25 mIU/ml. Výhodou citlivejšieho ovulačného testu je to, že môžete určiť rastúcu hladinu LH už v skorej fáze rastu, takže máte viac času na plánovanie styku. Vyššia citlivosť však môže zvýšiť pravdepodobnosť falošného pozitívneho výsledku, pretože východisková hladina LH sa môže u jednotlivých osôb líšiť.

Používanie ovulačného testu

Pred použitím ovulačných testov si prečítajte návod na použitie a test vykonajte podľa uvedených pokynov. Keďže však používanie ovulačných testov dostupných v lekárňach a drogériách je takmer rovnaké - fungujú podľa rovnakých zásad - zhromaždili sme niekoľko dôležitých informácií o používaní ovulačných testov.

ovulačný test

Kedy sa oplatí začať používať ovulačný test?

Najčastejšou otázkou pred použitím testu je, kedy je potrebné začať používať ovulačný test. V prípade priemerného 28-dňového menštruačného cyklu by sa testovanie malo začať medzi 12-14. dňom.

V návode na použitie testov LH zvyčajne nájdete tabuľku, ktorá vám pomôže určiť, kedy začať s testovaním.

Ak je váš cyklus nepravidelný, musíte nastaviť iný dátum začiatku. V takomto prípade by sa malo 14 dní počítať odo dňa prvého krvácania v poslednom cykle a vtedy by ste mali začať používať ovulačný test.

Kedy použiť ovulačný test počas dňa?

Počas testovania sa odporúča vykonávať LH test každý deň približne v rovnakom čase. Najlepšie je testovať popoludní alebo skorých popoludňajších hodinách. Každopádne dbajte o to, aby ste netestovali prvým ranným močom a pred testovaním približne 2 hodiny nepite a nechoďte na záchod.

Proces testovania

Na použitie ovulačného testu je potrebný moč. Pri niektorých typoch je potrebné namočiť testovací prúžok do moču a pri iných typoch je potrebné nakvapkať moč na kazetovú časť. Za každých okolností je dôležité dodržiavať návod na použitie priložený k ovulačnému testu! Venujte pozornosť tomu, ako dlho by sa mal testovací prúžok ponoriť do moču a do akej miery je potrebné vnoriť prúžok do moču.

Následne musíte už len krátko čakať. Pozitívny výsledok sa zvyčajne objavuje veľmi skoro, ale na zaručený negatívny výsledok sa zvyčajne oplatí čakať 10 minút.

Výsledok ovulačného testu

V klasických testoch ukazuje kontrolný prúžok, či funguje LH správne. Ten musí byť vždy viditeľný. Okrem kontrolného prúžku zobrazuje výsledok testu aj druhý prúžok.

Pozitívny ovulačný test

Ak je druhý prúžok rovnaký alebo tmavší ako kontrolný prúžok, ovulačný test ukazuje pozitívny výsledok. Pozitívny výsledok napovedá o plodnom období, pravdepodobnosť oplodnenia vajíčka je do 24-36 hodín od testovania. V prípade pozitívneho výsledku sa oplatí naplánovať styk buď večer v deň testovania alebo nasledujúce ráno.

oplodnenie

Zmena úrovne LH počas cyklu opisuje tvar zvonovej krivky. Zmena je najprv vzostupná a potom zostupná. To znamená, že výsledok ovulačného testu môže byť pozitívny 2 až 3 po sebe nasledujúce dni. Prvý test v vzostupnej pozícií, druhý na vrchole a tretí zostupnej pozícií označuje vysokú hodnotu LH. Ak vezmeme do úvahy 24-36 hodinové obdobie, dozrievanie vajíčka nastane v deň alebo po dni posledného pozitívneho ovulačného testu.

Negatívny ovulačný test

Ak je druhý prúžok bledší, menej intenzívny ako kontrolný prúžok, ovulačný test je negatívny. Negatívny výsledok znamená, že hladina LH vášho tela nedosahuje úroveň citlivosti ovulačného testu. V prípade negatívneho ovulačného testu by sa mal test vykonať nasledujúci deň.

Neúspešný ovulačný test

Ak sa okrem kontrolného prúžku neobjaví iný prúžok, testovanie bolo neúspešné a je potrebné vykonať druhý test. Môžete to vykonať hneď po prvom neúspešnom teste.

Digitálne ovulačné testy

Pri digitálnych ovulačných testoch nie je potrebné porovnávať farbu a intenzitu výsledného prúžku s kontrolným prúžkom. Tieto digitálne ovulačné testy obvykle ukazujú výsledok testu LH s nejakým obrázkom na digitálnom displeji. Výhoda digitálnych ovulačných testov spočíva v tom, že výsledok je omnoho jasnejší ako v prípade tradičných ovulačných testov, pri ktorých sa musí porovnávať intenzita farieb.

Ťažkosti, ktoré sa môžu vyskytnúť počas ovulačných testov

Môže sa stať, že testovanie sa stáva zbytočným, pretože žiadny z testov neprináša pozitívny výsledok. Dôvodom môže byť nesprávne vykonaný test alebo ste zmeškali vrchol luteinizačného hormónu. V tomto prípade nechodádza k dozretiu vajíčka. Ak sa vám niekoľko týždňov nepodarí vykonať pozitívny ovulačný test, oplatí sa navštíviť lekára, ktorý môže odhaliť príčinu problému.

Druhým extrémom je, ak počas menštruačného cyklu dostanete viac ako jeden pozitívny výsledok a medzi prvým a posledným pozitívnym ovulačným testom uplynú viac ako 3 dni. V tomto prípade nejde o 2-3 pozitívne výsledky, pretože, ak získate vzostupnú krivku, vrchol a tiež vysokú krivku, ale už zostupnú úroveň LH. V tomto prípade má vaše telo trvalo vysokú hladinu LH. Môže ísť o podozrenie na PCOS (syndróm polycystických ovárií) alebo začiatok menopauzy. Ak sa s týmto prípadom stretneme, určite navštívte svojho gynekológa!

ovulačný test

Najčastejšie otázky o ovulačných testoch

Môže sa použiť na testovanie ranný moč?

Nie, ranný moč nie je vhodný na stanovenie hladiny luteinizačného hormónu.

Ako dlho je potrebné čakať na výsledok?

Väčšina testov ukazuje výsledok do 1-2 minút. Ak je výsledok po 1-2 minútach pozitívny, nemusíte čakať dlhšie. Po desiatich minútach už nemusíte očakávať zmenu výsledku. Výsledok po 10 minútach je konečný výsledok.

Neobjaví sa kontrolný prúžok. Čo to znamená?

Kontrolný prúžok by mal byť vždy viditeľný bez ohľadu na výsledok testu ovulácie. Ak sa kontrolný prúžok neobjaví, ovulačný test je nefunkčný a je potrebné urobiť nový test.

Ovplyvňuje hormonálna antikoncepcia výsledok?

Áno, ak ste prestali užívať hormonálnu antikoncepciu len nedávno, hladina hormónu tela sa pravdepodobne ešte nevrátila do normálu. Oplatí sa počkať 2 mesiace po ukončení užívania hormonálnej antikoncepcie, aby ovulačný test ukázal istý výsledok.

Koľko ovulačných testov si zakúpiť?

V balení ovulačného testu sa obvykle nachádza toľko testerov, koľko stačí počas jedného cyklu.

Môže byť ovulačný test použitý ako antikoncepcia?

Nie! Ovulačný test sa používa na predpovedanie času ovulácie. Pretože spermie zostávajú životaschopné v reprodukčnom trakte niekoľko dní, ovulačný test by sa nemal používať na antikoncepciu.

Ovplyvňuje množstvo prijímanej tekutiny výsledok?

Áno, vysoký príjem tekutín riedi moč, teda aj koncentráciou LH. To samozrejme neznamená, že by nemôžete piť. Dôležité je, aby ste približne 2 hodiny pred testovaním nepili príliš veľa tekutín.

Prečo je ovulačný test užitočný?

Ovulačné sú mimoriadne užitočné pre rodiny, ktoré sa snažia urobiť všetko v záujme zväčšenia rodiny. Zatiaľ čo v prípade pravidelného cyklu možno očakávanú metódu ovulácie zhruba predpovedať aj kalendárnou metódou, v prípade nepravidelného mesačného cyklu sa určuje len veľmi ťažko. Ovulačný test je teda mimoriadne užitočný pre ženy s nepravidelným cyklom, ale zvyšuje aj istotu žien s pravidelným cyklom. Na zaistenie spoľahlivého výsledku používajte vždy iba ovulačný test, ktorý je v súlade s normami EÚ!

Čím viac metód použijete na predpovedanie ovulácie, tým lepšie budete vedieť, ako funguje vaše telo a presnejšie môžete určiť načasovanie ovulácie.

Foto: www.shutterstock.com