Najväčšia predajňa potrieb pre bábätká
Slovensky English 
 
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
 

Osobné údaje užívateľov týchto stránok spracováva Brendon Slovakia s.r.o., so sídlom: Púchovská 10, Bratislava 831 06, IČO: 36 827 576, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 65333/B,  (ďalej aj ako „Brendon") v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Používatelia týchto stránok súhlasia so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom ich použitia v súvislosti objednávkou a dodaním tovarov medzi užívateľmi a Brendon, a to najmä za účelom, prezerania sortimentu Brendon, spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru, realizácie a zúčtovania platieb, vybavovania prípadných reklamácii, a pre marketingové účely Brendon v budúcnosti podľa § 11 zákona o ochrane osobných údajov. Užívateľ zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov.


Brendon na žiadosť užívateľa kedykoľvek vymaže jeho osobné údaje zo svojej databázy (s výnimkou údajov potrebných v súvislosti s evidenciou zmluvných vzťahov s užívateľom).


Maloletých návštevníkov, aby stránku používali len pod rodičovským dohľadom! Aj keď ponuka internetového obchodu obsahuje aj hračky, jej cieľom nie je predaj priamo maloletým, ani získavanie informácií od maloletých. 

 

Táto webová stránka používa cookies, ktoré sú nevyhnutné k fungovaniu  internetovej stránky. Väčšina internetových stránok používať cookies, pretože tieto prispievajú k pohodlnejšiemu užívaniu internetu. 

Cookies sú informácie odoslané prehliadanou webovou stránkou na pevný disk užívateľa a ktoré sú následne spätne využité príslušnou stránkou (doménou). Cookies nie sú počítačové programy, ale malé informačné súbory, ktoré umožňujú, aby daná webová stránka uložila určité údaje o zvykoch užívateľa pri prehliadaní webovej stránky. Účelom spracovania informácii cez cookies je, aby mohla webová stránka poskytnúť individuálne prispôsobené služby (napríklad uloží prihlasovacie údaje, produkty uložené do koša, prehliadané tovary a pod.). 

 

Väčšina prehliadačov automaticky prijíma cookies. Užívateľ môže na svojom prehliadači vypnúť cookies, ale keď to urobí, môže stratiť mnoho funkcií, ktoré sú potrebné na správne používanie internetovej stránky. Používanie webového prehliadača s príslušným nastavením (povolené cookies) s považuje za súhlas užívateľa s využívaním cookies podľa § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.