Najväčšia predajňa potrieb pre bábätká
Slovensky English 
 
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
 
Tieto informácie slúžia na to, aby Brendon - prevádzkovateľ webovej stránky Brendon Slovakia s.r.o. (sídlo: Púchovska 10, Bratislava 831 06 , ďalej len „Brendon“), ako správca osobných údajov informoval užívateľov stránky www.brendon.sk o spôsoboch spracúvania osobných údajov a ich právnom základe. V prípade akýchkoľvek otázok a pre ďalšie informácie nás skontaktujte na korešpondenčnej adrese Púchovska 10, Bratislava 831 06 alebo na e-mailovej adrese info@brendon.sk.  
 
Všeobecné informácie 
 
Brendon vyhlasuje, že všetky osobné údaje uvedené užívateľmi považuje za dôverné.  Brendon urobí všetky primerané opatrenia smerujúce k bezpečnému uchovávaniu týchto údajov.
 
Užívateľ má právo kedykoľvek požadovať informácie od Brendona o tom, aké údaje Brendon spracúva o jeho osobe a môže požiadať o vyhotovenie kópie týchto údajov. Ak sa Vaše údaje zmenili alebo sú nesprávne, kedykoľvek môžete požiadať o opravu údajov uchovávaných spoločnosťou Brendon. Ak ste našim registrovaným užívateľom, môžete vykonať zmenu údajov aj na vlastnom profile bez toho, že by ste ohľadnej tejto záležitosti skontaktovali Brendon. Ďalej môžete požiadať aj o čiastočné alebo úplné vymazanie Vašich osobných údajov, respektíve môžete obmedziť spracovanie údajov. Máte právo ďalej namietať voči použitiu Vašich osobných údajov. Brendon vyhovie takýmto požiadavkám v čo možno najkratšom čase, ale najneskôr do 15 dní. Upozorňujeme Vás, že v dobe povinnej archivácie Brendon nemá možnosť vyhovieť žiadosti o vymazanie osobných údajov uchovávaných v súvislosti s plnením povinnosti zo zákona (napr. údaje uvedené na vystavených faktúrach). 
 
Informujeme Vás, že v zmysle článku 37 GDPR Brendon nie je povinný vymenovať zodpovednú osobu na ochranu údajov.
 
Brendon neposiela osobné údaje do krajín mimo Európskej únie, údaje sa posielajú iba v rámci firemnej skupiny pre správcu osobných údajov, Brendon Gyermekáruházak Kft. (so sídlom 1139 Budapešť, Váci út 99).  
 
Podrobné informácie podľa konkrétnych účelov spracúvania údajov
 
I. Spracúvanie údajov verných zákazníkov (členov Brendon Family)
 
Registrácia verného zákazníka v našej predajni alebo na stránke www.brendon.sk je dobrovoľná. Údaje potrebné k registrácii: priezvisko, meno, e-mailová adresa.  Ako doplnkovú informáciu je možné uviesť aj telefónne číslo zákazníka. Užívateľ dostane po registrácii individuálne identifikačné číslo verného zákazníka, ktoré sa zhoduje s poradovým číslom karty Brendon Family. 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov vykonávaného Brendonom je súhlas užívateľov (článok 6 ods. (1) písm. a.) GDPR). Cieľom spracovania údajov je poskytovanie služieb ponúkaných Brendonom pre užívateľov (najmä: zbieranie bodov pre verných zákazníkov, katalógy alebo zľavy poskytované výlučne pre verných zákazníkov). 
 
Brendon umožňuje verným zákazníkom hodnotiť svoj zážitok z nákupu bodovaním aj textovým hodnotením. E-mailové odkazy zasielané o tejto skutočnosti môžete kedykoľvek zakázať, následne Vám ďalšie odkazy neposielame. 
 
Ak náš verný zákazník uplatňuje reklamáciu v súvislosti s u nás zakúpeným produktom, v záujme uľahčenia vybavovania reklamácie systém ponúka údaje daného nákupu z predchádzajúcich nákupov, vďaka čomu sa skracuje čas na vybavenie reklamácie. 
 
Údaje verných zákazníkov sa spracúvajú až dovtedy, kým Brendon vo svojom systéme zaznamená, že verný zákazník aktívne využíva svoj identifikátor resp. zákaznícku kartu. Po 2 kalendárnych rokoch od posledného použitia Brendon s definitívnou platnosťou vymaže údaje o vernom zákazníkovi a tým aj vernostné body na zákazníckej karte. Vymazaný užívateľ sa môže opäť zúčastniť programu pre verných zákazníkov Brendon Family novou registráciou. Užívateľ svojou registráciou vyslovene súhlasí s týmto postupom. 
 
II. Spracúvanie údajov osôb prihlásených k odberu newslettera
 
Brendon zasiela newsletter iba takým užívateľom registrovaným v systéme verných zákazníkov, ktorí pri registrácii - alebo neskôr pri prihlásení do svojho profilu - sa prihlásia k odberu newslettera. Brendon zasiela dva typy newsletterov:
a.) týždenný newsletter, v ktorom zasiela reklamu o novinkách, marketingových ponukách a akciách Brendonu a jeho partnerov, 
b.) tzv. tehotenský newsletter (newsletter Čakáme bábätko) zasiela z času na čas osobám, ktoré pri prihlásení k odberu newslettera uvádzajú očakávaný termín pôrodu, a to s obsahom súvisiacim s aktuálnym obdobím tehotenstva a s rôznymi reklamami.
Právny základ spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. (1) písm. f.) GDPR. Užívateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu newslettera. Príslušná informácia je uvedená v každom newsletteri. Odhlásenie môžete urobiť na príslušnom linku na našej webovej stránke bez kontaktovania spoločnosti Brendon. Po odhlásení nebudete od nás dostávať newslettere. 
 
 V prípade tehotenských newsletterov je doba spracúvania údajov maximálne 9 mesiacov. Newslettre so všeobecným obsahom zasielame dovtedy, kým sa užívateľ neodhlási z odberu. 
 
III. Použitie cookies na stránke 
 
Stránka www.brendon.sk - podobne ako iné webové stránky - používa cookies, ktoré sú nevyhnutné k prevádzkovaniu webovej stránky a identifikácii užívateľa. Cookies sú informácie zasielané z webovej stránky na pevný disk počítača a odtiaľ načítané danou doménou.  Cookies nie sú počítačové programy, ale malé informačné balíčky. Cookies prispievajú k tomu, aby bol zážitok pri používaní internetu ešte pohodlnejší. 
 
Cookies umožňujú, aby produkty vkladané do košíka bez prihlásenia tam aj zostali, ak sa medzitým rozhodnete prihlásiť sa s vlastným užívateľským menom a heslom, a rovnako cookies zachovajú prihlásený status. 
 
Väčšina prehliadačov automaticky prijíma cookies. Užívateľ môže vo svojom prehliadači vypnúť cookies, ale ak to urobí, môže stratiť množstvo funkcií, ktoré slúžia na vhodné používanie webovej stránky. Tu uvádzame nastavenia k používaniu cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch: 

 

K anonymnej analýze údajov návštevnosti s marketingovým účelom používa webová stránka službu Google Analytics. Ide o analytický nástroj Google, ktorý prináša majiteľom webových stránok a aplikácií presnejšie informácie o činnosti návštevníkov. Aplikácia môže používať cookies v záujme zbierania informácií a vyhotovenia správy zo štatistických údajov týkajúcich sa používania webovej stránky bez toho, že by individuálne identifikoval návštevníkov pre Google. Hlavné cookie používaný nástrojom Google Analytics je cookie  „__ga”.
 
Pre vstup do webshopu môžete používať aj prihlásenie cez Facebook, ďalej jednotlivé stránky môžete lajkovať aj zdieľať. V takýchto prípadoch Brendon nebude mať prístup k Vašim prihlasovacím údajom na Facebooku, ani ich neuloží.  
 
Na stránke funguje aj služba Yusp spoločnosti Gravity Research & Development Kutató-, Fejlesztő- és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9025 Győr, Bálint Mihály utca 64., Maďarsko), s ktorou ponúkame pre návštevníkov stránky individuálne nastavené zobrazenia a individuálne nastavené inzeráty. Zbieranie údajov sa uskutočňuje anonymne. Podrobný popis a možnosť odhlásenia nájdete tu:http://api.worldgravity.com/static/optout.html.
 
K vytvoreniu cielených inzerátov a individuálnych ponúk ako aj k optimalizácii výkonu inzerátov pre užívateľov používame tzv. obrazové body (pixely), o ktorých nájdete ďalšie informácie tu: 
 
IV. Nákup vo webshope
 
Osobné údaje zákazníkov webshopu spracúva Brendon za účelom plnenia svojich právnych záväzkov v súvislosti s poskytovaním služieb webshopu (realizácia online nákupu, plnenie objednávok, fakturácia) a udržiavaním styku so zákazníkmi. 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. (1) písm. b) a c) GDPR. 
 
Na doručenie zostavených zásielok Brendon využíva kuriérsku službu DPD. Brendon postupuje niektoré osobné údaje zákazníkov webshopu (priezvisko a meno, dodacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa) zmluvnej kuriérskej službe. Postúpenie údajov je potrebné pre doručenie zásielok spoločnosťou DPD, resp. slúžia na to, aby v prípade neúspešného doručenia mohla firma skontaktovať zákazníkov. DPD ako správca údajov predložil spoločnosti Brendon svoje vyhlásenie zhody, podľa ktorého DPD spĺňa všetky podmienky podľa príslušných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane údajov a zaväzuje sa vykonávať činnosť v súlade s nariadením GDPR. 
 
V. Položka v menu „Napíšte nám“
 
Na formulári „Napíšte nám“ môžete požiadať o informácie v súvislosti s produktami alebo nám môžete zaslať prípadné sťažnosti. Vaše osobné údaje uvedené na formulári (meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo) používa Brendon výlučne na zodpovedanie Vami položenej otázky. Tieto osobné údaje neodovzdáme tretej osobe a nevyužívame ich na marketingové účely. Takéto poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné a uskutočňuje sa podľa článku 6 ods. (1) písm. a) GDPR. Písomnú korešpondenciu uložíme na zákonom stanovené obdobie 5 (päť) rokov. 
 
VI. Na koho sa môžete obrátiť v prípade otázok alebo problému?
 
V prípade otázok sme Vám k dispozícii na e-mailovej adrese info@brendon.sk. Názov a kontaktné údaje dozorného orgánu nad ochranou osobných údajov : Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27) 
 
V Bratislava, dňa 25. mája 2018
 
Brendon Slovakia s.r.o.